Η προστασία των ΑΕΙ, δεν αφορά τα ΑΕΙ αλλά όλη την κοινωνία - Free Sunday
Η προστασία των ΑΕΙ, δεν αφορά τα ΑΕΙ αλλά όλη την κοινωνία

Η προστασία των ΑΕΙ, δεν αφορά τα ΑΕΙ αλλά όλη την κοινωνία

Οι νέες ρυθμίσεις που εισηγήθηκε και έθεσε σε διαβούλευση χθες το Υπουργείο Παιδείας για τα ΑΕΙ είναι μία απαραίτητη προσπάθεια για την προστασία όχι των πανεπιστημίων αλλά αυτού του ίδιου του αγαθού τη Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης που απαξιώνεται διαρκώς τις τελευταίες δεκαετίες.

Δεν είναι η πρώτη προσπάθεια που γίνεται, έχουν προηγηθεί και άλλες, όμως είναι η πρώτη που έχει και στόχευση και διαθέτει την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να εφαρμοστεί.

Το δίλημμα δεν αφορά τα ΑΕΙ. Η ελληνική κοινωνία έχει να διαλέξει ανάμεσα στη συνέχεια της ανομίας και της ήσσονος προσπάθειας που κυραρχεί στα πανεπιστήμια και στην ριζική αλλαγή της.

Η πρώτη είναι δύσκολη γιατί έχει εχθρούς που έχουν επενδεδυμένα συμφέροντα στην ανομία και θα τα χάσουν τα οφέλη από την κυριαρχία της.

Η δεύτερη είναι εύκολη, αλλά αδιέξοδη.

Κανένας δεν δικαιούται να μην πάρει θέση και όποιος επικαλεστεί λεπτομέρειες για να πει όχι, έχει την ευθύνη.