Η αναταραχή στα διεθνή χρηματιστήρια δείχνει ότι η ελληνική οικονομία παραμένει ευάλωτη γιατί η κυβέρνηση Τσίπρα έχασε πολύτιμο χρόνο - Free Sunday
Η αναταραχή στα διεθνή χρηματιστήρια δείχνει ότι η ελληνική οικονομία παραμένει ευάλωτη γιατί η κυβέρνηση Τσίπρα έχασε πολύτιμο χρόνο

Η αναταραχή στα διεθνή χρηματιστήρια δείχνει ότι η ελληνική οικονομία παραμένει ευάλωτη γιατί η κυβέρνηση Τσίπρα έχασε πολύτιμο χρόνο