Οι νέες συντάξεις μειώθηκαν δραστικά, το ΕΚΑΣ έπεσε στα 15 ευρώ, εντατικοποιείται η διαπραγμάτευση για να αποτραπεί η ψηφισμένη μείωση των παλιών συντάξεων - Free Sunday
Οι νέες συντάξεις μειώθηκαν δραστικά, το ΕΚΑΣ έπεσε στα 15 ευρώ, εντατικοποιείται η διαπραγμάτευση για να αποτραπεί η ψηφισμένη μείωση των παλιών συντάξεων

Οι νέες συντάξεις μειώθηκαν δραστικά, το ΕΚΑΣ έπεσε στα 15 ευρώ, εντατικοποιείται η διαπραγμάτευση για να αποτραπεί η ψηφισμένη μείωση των παλιών συντάξεων