ΔΕΗ: 400.000 πελάτες σε θυγατρική που θα πουληθεί στους ανταγωνιστές - Free Sunday
ΔΕΗ: 400.000 πελάτες σε θυγατρική που θα πουληθεί στους ανταγωνιστές

ΔΕΗ: 400.000 πελάτες σε θυγατρική που θα πουληθεί στους ανταγωνιστές

Στόχος, όπως είπε, είναι να γίνει με ομαλό τρόπο η μείωση του μεριδίου αγοράς της ΔΕΗ, το οποίο, σύμφωνα με το μνημόνιο, πρέπει να περιοριστεί σε 50% έως το 2020 (σήμερα υπερβαίνει το 90%) και να ακυρωθεί κάθε προοπτική αποσταθεροποίησης της επιχείρησης και συνολικά της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η πρώτη εταιρεία που θα δημιουργηθεί με 400.000 πελάτες (αντιστοιχούν στο 6%-7% της αγοράς) προβλέπεται να είναι έτοιμη τον Σεπτέμβριο, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει να ακολουθήσουν κι άλλες. Οι πελάτες θα επιλεγούν με αντιπροσωπευτικό τρόπο, δηλαδή θα περιλαμβάνονται και οι λιγότερο κερδοφόρες κατηγορίες ,καθώς και οφειλέτες με ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις».

Στα κίνητρα που θα προσφέρει η ΔΕΗ προκειμένου να είναι ελκυστικό το «πακέτο» περιλαμβάνεται και η παροχή σταθερής χονδρικής τιμής αγοράς της ενέργειας προς την εταιρεία για εύλογο χρονικό διάστημα. Η πρόταση, όπως επισήμανε ο κ. Παναγιωτάκης, απευθύνεται σε όσους συμμετέχουν στην αγορά μακροπρόθεσμα και με στρατηγική στόχευση, ενώ θα δώσει στη ΔΕΗ το χρονικό περιθώριο να αναπτυχθεί σε νέες αγορές, προκειμένου να αντισταθμίσει τις απώλειες από την ηλεκτρική ενέργεια. 

Ο ίδιος ανέφερε ότι οι πελάτες που είναι προσδεδεμένοι στη ΔΕΗ (Δημόσιο, υψηλή τάση, αγρότες, καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις) αντιπροσωπεύουν σήμερα το 55% της αγοράς. Συνεπώς υπάρχει ο κίνδυνος η μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ να οδηγήσει σε απώλεια του συνόλου των κερδοφόρων πελατών. Ο κ. Παναγιωτάκης ζήτησε επίσης «απελευθέρωση» της ΔΕΗ από τα δεσμά του Δημοσίου, επισημαίνοντας ότι μέσω της εταιρείας το κράτος έκανε κοινωνική, νησιωτική, αγροτική και φορολογική πολιτική.

Ενδιαφέρουσα χαρακτήρισε την πρόταση της ΔΕΗ ο αντιπρόεδρος της ιταλικής Edison, R. Poti, ο οποίος σημείωσε ότι οι φόροι και οι διοικητικά καθοριζόμενες επιβαρύνσεις τα προηγούμενα χρόνια εξανέμισαν το όφελος που θα είχε ο καταναλωτής από τη μείωση των τιμών χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας. Ο πρόεδρος της Elpedison Σπύρος Ανδρέας έθεσε από την πλευρά του το ερώτημα αν οι εκπτώσεις 15% στα τιμολόγια της ΔΕΗ και η απαγόρευση αλλαγής προμηθευτή, εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στον προηγούμενο, εξυπηρετούν τον στόχο της μείωσης του μεριδίου της ΔΕΗ.

Ο πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ Γιώργος Περιστέρης ανέφερε ότι η αναδιάρθρωση της αγοράς γίνεται αργά, με ημίμετρα και οπισθοδρομήσεις, ενώ επισήμανε την ανάγκη αξιοποίησης του δυναμικού των ανανεώσιμων πηγών και προώθησης των διασυνδέσεων των νησιών.