Αναστολή πλειστηριασμών στην Αττική την Τετάρτη λόγω Ερντογάν - Free Sunday
Αναστολή πλειστηριασμών στην Αττική την Τετάρτη λόγω Ερντογάν

Αναστολή πλειστηριασμών στην Αττική την Τετάρτη λόγω Ερντογάν

Την αναστολή των πλειστηριασμών αύριο Τετάρτη εντός του λεκανοπεδίου Αττικής ανακοίνωσε ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών λόγω επίσκεψης του Τούρκου ΠροέδρουΤαγίπ Ερντογάν.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα μέτρα αυτά ενδέχεται να καταστήσουν εξαιρετικά δύσκολη την έγκαιρη πρόσβαση στα Ειρηνοδικεία της περιφέρειας των Πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς, τόσο των συμβολαιογράφων όσο και των λοιπών  νομίμων συμμετεχόντων στη διαδικασία των πλειστηριασμών και ως εκ τούτου να δημιουργήσουν σοβαρά και ανυπέρβλητα προβλήματα κατά τη διενέργεια των πλειστηριασμών.

«Επιπλέον, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι είναι ρητή πλέον η δέσμευση της πολιτείας για την ομαλή διενέργεια των πλειστηριασμών και την ασφάλεια των συμβολαιογράφων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους» επισημαίνειο Σύλλογος.