Αθανάσιος Σαββάκης: Η έξοδος από τα μνημόνια και η άσκηση φιλοεπενδυτικής πολιτικής θα οδηγήσουν στην επαναβιομηχάνιση της Βόρειας Ελλάδας - Free Sunday
Αθανάσιος Σαββάκης: Η έξοδος από τα μνημόνια και η άσκηση φιλοεπενδυτικής πολιτικής θα οδηγήσουν στην επαναβιομηχάνιση της Βόρειας Ελλάδας

Αθανάσιος Σαββάκης: Η έξοδος από τα μνημόνια και η άσκηση φιλοεπενδυτικής πολιτικής θα οδηγήσουν στην επαναβιομηχάνιση της Βόρειας Ελλάδας

Πρωτοβουλίες από την κυβέρνηση για τη βελτίωση του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων αναμένει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), Αθανάσιος Σαββάκης, στο πλαίσιο της παρουσίας του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη ΔΕΘ. Παράλληλα, καταθέτει τις εκτιμήσεις του σχετικά με την υλοποίηση της Συμφωνίας των Πρεσπών όσον αφορά την κατοχύρωση των προϊόντων της Μακεδονίας.

Κατ’ αρχάς, τι προσδοκάτε να ακούσετε από τον πρωθυπουργό από το βήμα της ΔΕΘ;

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) ως ισότιμος εθνικός κοινωνικός εταίρος αναμένει από τον πρωθυπουργό να εξαγγείλει από το βήμα της ΔΕΘ τη λήψη αποφάσεων που θα έχουν ως άμεσο αποτέλεσμα τη βελτίωση του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων, την αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και, εντέλει, την ανάπτυξη της χώρας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στον εξορθολογισμό του ισχύοντος φορολογικού και ασφαλιστικού καθεστώτος, τα οποία, εξαιτίας του ύψους τους, μειώνουν την ανταγωνιστικότητα της εγχώριας βιομηχανίας.
Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική μικρομεσαία μεταποιητική επιχείρηση με έδρα την ελληνική περιφέρεια αναμένει από τον πρωθυπουργό από το βήμα της ΔΕΘ να υπάρξουν άμεσες αποφάσεις που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής βιομηχανίας, στην υποβοήθηση της εξωστρεφούς τους δραστηριότητας και στην παραγωγή μέσω καινοτομιών και μεταφοράς τεχνολογίας διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων.

Για τον ΣΒΕ, ποιες θα πρέπει να είναι οι βασικές προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης;

Για να ενισχυθεί στην πράξη η ανταγωνιστικότητα των μεταποιητικών επιχειρήσεων της χώρας, και ειδικά όσων είναι εγκατεστημένες στην περιφέρεια, ο ΣΒΕ αναμένει από τη νέα κυβέρνηση να ληφθούν άμεσα αποφάσεις για να επιλυθούν το ταχύτερο δυνατό χρονίζοντα προβλήματα της εγχώριας βιομηχανίας.
Πέντε από αυτά, τα οποία πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα για τη νέα κυβέρνηση, είναι:
• Μείωση μη μισθολογικού κόστους και εξορθολογισμός στη φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων.
• Ριζική αναμόρφωση του επενδυτικού νόμου και εφαρμογή του μέσω μη κερδοσκοπικών φορέων επενδύσεων, με έμφαση στη στήριξη λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών.
• Αποσβέσεις για επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας σε 2 έτη και περαιτέρω αύξηση του συντελεστή αποσβέσεων στο 200%, με στόχο την αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων.
• Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη μέση και υψηλή τάση για βιομηχανική χρήση στο 50% της σημερινής τιμής, σε βάθος διετίας.
• Κατάργηση τελών, χαρτοσήμων και επιβαρύνσεων σε βάθος πενταετίας (εισφορά του ποσοστού 0,6% της ΑΝΕ 128 στα δάνεια, χαρτοσήμανση με 3,6% των ταμειακών διευκολύνσεων που παρέχουν οι μέτοχοι στις επιχειρήσεις όπου συμμετέχουν κ.λπ.).

Ειδικά για τα ζητήματα που άπτονται της Συμφωνίας των Πρεσπών, τι έχει γίνει ως τώρα και τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει από τούδε;

Θεωρώ ότι έχουν γίνει μικρά βήματα για την υλοποίηση του περιεχομένου της Συμφωνίας των Πρεσπών. Αναμένουμε τις σχετικές πρωτοβουλίες του υπουργείου Εξωτερικών και κυρίως αυτές που αφορούν τη λειτουργία των επιτροπών για την προστασία των μακεδονικών προϊόντων.

Πόσο διασφαλισμένα είναι τα προϊόντα της Μακεδονίας από τον ανταγωνισμό με τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας;

Σας θυμίζω ότι ο ΣΒΕ ανέλαβε πρωτοβουλία υποβοήθησης κάθε ενδιαφερόμενης ελληνικής επιχείρησης η οποία θα ήθελε να κατοχυρώσει το εμπορικό της σήμα στο οποίο περιέχεται ο όρος «Μακεδονία». Η κατοχύρωση του ονόματος επιμένουμε ότι είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για την προστασία των ελληνικών προϊόντων που φέρουν το όνομα «Μακεδονία» από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού.

Μένοντας στο ζήτημα της ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας, αρχικά θα ήθελα να μου πείτε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε σήμερα.

Ο ΣΒΕ σε πρόσφατη μελέτη του κατέγραψε σημαντικά ποσοστά αποβιομηχάνισης και στις τέσσερις περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας. Ευελπιστούμε ότι η έξοδος της χώρας από τα μνημόνια και η άσκηση φιλοεπενδυτικής πολιτικής από τη νέα κυβέρνηση θα οδηγήσουν στην υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων και στην επαναβιομηχάνιση της Βόρειας Ελλάδας.

Ποιες πρωτοβουλίες θεωρείτε ότι θα πρέπει να αναλάβει η κυβέρνηση ώστε να ενισχυθεί η ανάπτυξη αυτής της ιδιαίτερα σημαντικής για τη χώρα και ευαίσθητης περιοχής;

Κατά την πρόσφατη συνάντηση της διοίκησης του ΣΒΕ με τον πρωθυπουργό προτείναμε στον κ. Μητσοτάκη την υλοποίηση ειδικού προγράμματος ανάπτυξης της Θράκης και συνολικά της παραμεθόριας περιοχής. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ένα τέτοιο σχέδιο, που θα καταρτιστεί με ρεαλιστικό τρόπο, είναι δυνατόν να αναζωογονήσει τη συγκεκριμένη περιοχή, να εισφέρει θετικά στην περιφερειακή ανάπτυξη και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

Από τη δική σας πλευρά, ως ΣΒΕ, τι θα ζητούσατε να γίνει άμεσα από τον πρωθυπουργό;

Ο ΣΒΕ, ως εθνικός κοινωνικός εταίρος που εκπροσωπεί τη μικρομεσαία μεταποιητική επιχείρηση με έδρα την ελληνική περιφέρεια, θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένα μέτρα βιομηχανικής πολιτικής που θα συμβάλουν άμεσα στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της περιφέρειας.

Η χώρα βγαίνει σταδιακά από την κρίση. Θεωρείτε ότι υπάρχει αναπτυξιακό μοντέλο για την επόμενη μέρα;

Θεωρώ ότι όλοι μαζί, με συναινετικό τρόπο, δηλαδή πολιτικό σύστημα, δημόσια διοίκηση και επιχειρήσεις, πρέπει να συμφωνήσουμε στο καταλληλότερο αναπτυξιακό μοντέλο για την πατρίδα μας. Μετά από δέκα χρόνια σκληρής δημοσιονομικής προσαρμογής, απώλειας πλήθους επιχειρήσεων και χιλιάδων θέσεων εργασίας, η τρέχουσα χρονική περίοδος δεν προσφέρεται για πειραματισμούς, ούτε για λάθος κατευθύνσεις οικονομικής πολιτικής.