Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και η προσφορά του στην εποχή της πανδημίας - Free Sunday
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και η προσφορά του στην εποχή της πανδημίας

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και η προσφορά του στην εποχή της πανδημίας

Ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή να απευθύνω χαιρετισμό στην επιμορφωτική ημερίδα που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και υλοποίησε το Ινστιτούτο Μικρών  Επιχειρήσεων της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020. Η εκδήλωση αφορούσε τις προκλήσεις και τις προοπτικές της Επαγγελματικής Ασφάλισης στο Ελληνικό Ασφαλιστικό Σύστημα και έγινε εξ αφορμής της έκδοσης της μελέτης «Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης ως πυλώνας του ασφαλιστικού συστήματος», από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και το Ι.Μ.Ε., με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης.

Μέσα από την έκδοση σημαντικών αντίστοιχων μελετών, την διοργάνωση επιμορφωτικών εκδηλώσεων, την συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών του Δημοσίου Τομέα και όλα τα τεχνοκρατικής φύσης projects που αναλαμβάνει, γίνεται εμφανές το σημαντικό και πολύπλευρο έργο που συντελείται στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Ως εισηγητής στο Κέντρο έχω άμεση γνώση για τις δράσεις και την δυναμική παρουσία του και νιώθω περήφανος για όσα έχει επιτύχει τους τελευταίους, δύσκολους μήνες.

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. είναι ο φορέας που προσφέρει τα μέγιστα στην εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών του Δημοσίου Τομέα. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο πιο πολύτιμος πόρος ενός οργανισμού και φυσικά του Δημοσίου και έτσι η σωστή και συνεχής εκπαίδευση του αποτελεί την πιο σημαντική προϋπόθεση για έναν σύγχρονο και αποτελεσματικό Δημόσιο Τομέα, που μπορεί να σταθεί επάξια στις ολοένα και αυξανόμενες προκλήσεις. Ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, μιας πρωτόγνωρης κατάστασης για ολόκληρη τη Δημόσια Διοίκηση και συνολικά για τη χώρα, η εξ αποστάσεως κατάρτιση που πρόσφερε το Κέντρο ήταν από τους παράγοντες που επέτρεψαν την ομαλή λειτουργία του κράτους. Η άμεση ανταπόκριση του Κέντρου στις ανάγκες που η πανδημία δημιούργησε και ο μετασχηματισμός των εκπαιδευτικών διαδικασιών του σε διαδικασίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μπορούν να αποτελέσουν πραγματικά ένα case study για αντίστοιχες καταστάσεις στο μέλλον. Σημαντικό και καθοριστικό ρόλο με την εμπειρία και την οργανωτικότητά τους έχουν παίξει σε αυτό το μετασχηματισμό ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ο κ. Διονύσιος Κυριακόπουλος και όλο το Δ.Σ. που αποτέλεσαν πραγματικά τους κατάλληλους ανθρώπους στην κατάλληλη θέση την κατάλληλη στιγμή.

Η δράση όμως του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης δεν σταματάει εδώ. Όπως και η μελέτη για την Επαγγελματική Ασφάλιση πιστοποιεί με τον καλύτερο τρόπο, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. έχει έναν ακόμα εξίσου σημαντικό ρόλο: τον εκσυγχρονισμό του Δημοσίου Τομέα και των φορέων του, μέσω της έρευνας, της τεκμηρίωσης και της καινοτομίας. Προς αυτό, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. χρησιμοποιεί όλα τα επιστημονικά εργαλεία αλλά και το κατηρτισμένο, υψηλής εξειδίκευσης ανθρώπινο δυναμικό του για να μελετήσει και να προτείνει εφαρμόσιμες λύσεις στα προβλήματα που ταλανίζουν τη Δημόσια Διοίκηση.

Στην προσπάθειά του αυτή, το Κέντρο συνεργάζεται πάντα με τους φορείς που έχουν άμεση γνώση της Κοινωνίας πέρα από τη Δημόσια Διοίκηση. Δημόσιοι φορείς που δεν συνεργάζονται με τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και δεν ακούν τη φωνή της Κοινωνίας είναι καταδικασμένοι να μην μπορούν να προσφέρουν τη μέγιστη υπηρεσία προς το κοινωνικό σύνολο και τους πολίτες, αποτυγχάνοντας έτσι οικτρά στην αποστολή τους. Αν κάτι αποδεικνύει η πρόσφατη συνεργασία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με το Ι.Μ.Ε. – Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., αλλά και όλες οι διμερείς και πολυμερείς συνεργασίες που έχει κατά καιρούς συνάψει είναι η κρισιμότητα του ρόλου που οι συμπράξεις των δημοσίων οργανισμών με τους κοινωνικούς φορείς παίζουν στην αναγνώριση και επίλυση των προβλημάτων. Ευτυχώς, όλα τα Υπουργεία και όλοι οι φορείς τον τελευταίο χρόνο είναι πολύ δεκτικά σε κάθε είδους συνεργασία και σύμπραξη. Στην Κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτή η συνεργασία είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της παραγωγής πολιτικής με στόχο την κοινωνική συνοχή.

Αποστολή του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. είναι η επιστημονική πληροφόρηση για θέματα Διοικητικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης και η χρήση της για την αναβάθμιση της ποιότητας της Δημόσιας Διοίκησης και την καλύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του κάθε πολίτη. Η πεμπτουσία αυτής της αποστολής είναι ακριβώς να βρει τους τρόπους για να βελτιώσει την εμπειρία του κάθε πολίτη ξεχωριστά κατά την αλληλεπίδρασή του με τη Δημόσια Διοίκηση. Την περίοδο της πανδημίας, όταν η Κοινωνία το χρειάστηκε, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ανταποκρίθηκε.