Η διαφθορά στο προσφυγικό δεν είναι στις δαπάνες των ΜΚΟ! - Free Sunday
Η διαφθορά στο προσφυγικό δεν είναι στις δαπάνες των ΜΚΟ!

Η διαφθορά στο προσφυγικό δεν είναι στις δαπάνες των ΜΚΟ!

Η εντύπωση ότι έχει γίνει ένα μεγάλο πάρτι με τη διαχείριση των κονδυλίων των προσφύγων είναι μία λανθασμένη εντύπωση.

Όχι διότι δεν έγινε πάρτι, αλλά διότι δεν έγινε έτσι όπως νομίζουν οι πολλοί ότι έγινε.

Ότι άνοιξαν το ταμείο η Τασία και ο Μουζάλας και έδιναν χρήματα σε ΜΚΟ φίλων της κυβέρνησης.

Όχι, το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων αυτών τα διαχειρίστηκαν μεγάλες ευρωπαϊκές ΜΚΟ.

Οι οποίες όμως δεν μπορούσαν να δουλέψουν στην Ελλάδα, αν οι δραστηριότητές τους δεν είχαν την έγκριση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.

Η οποία ελληνική δημόσια διοίκηση είναι πλήρως εξαρτημένη από την πολιτική εξουσία, δηλαδή την κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση μέσω της διοίκησης έβαζε φραγμούς ή διευκόλυνε τις δραστηριότητες των ΜΚΟ. Αν όμως αυτές οι ΜΚΟ δεν έχουν δραστηριότητες, δεν παίρνουν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν παίρνουν χρήματα, δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Διότι αυτές οι ΜΚΟ έχουν επιχειρηματική δομή, υπαλλήλους προσωπικό και στελέχη και παίρνουν το 20% της χρηματοδότησης για τη λειτουργία τους. Αν στην Ελλάδα, δηλαδή, διακινήθηκαν μέσω ΜΚΟ, 1 δισ. ευρώ, οι ΜΚΟ κράτησαν το 20%.

Άρα, ουσιαστικά, οι ΜΚΟ που διαχειρίζονται τα ευρωπαϊκά κονδύλια είναι εξαρτημένες από την βούληση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και για να συνεχίσουν να δουλεύουν προσαρμόστηκαν στις απαιτήσεις της. Και στις προσλήψεις και στις παραγγελίες.

Αλλά η δημόσια διοίκηση, που ασχολείται με το θέμα, δεν ήταν δημόσιοι υπάλληλοι καριέρας, αλλά μετακλητοί.

Η διερεύνηση της διαφθοράς λοιπόν σε ό,τι αφορά στα έξοδα είναι δευτερεύουσα.

Η δημιουργία των αναγκών που αυτά κάλυψαν πρέπει να διερευνηθεί.