Γιατί πήγαν πολύ καλά το ΕΛΚ (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα) και η ΝΔ στο συνέδριο του ΕΛΚ στο Ελσίνκι - Free Sunday
Γιατί πήγαν πολύ καλά το ΕΛΚ (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα) και η ΝΔ στο συνέδριο του ΕΛΚ στο Ελσίνκι

Γιατί πήγαν πολύ καλά το ΕΛΚ (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα) και η ΝΔ στο συνέδριο του ΕΛΚ στο Ελσίνκι