Επαχθέστερη η νέα ρύθμιση 120 δόσεων για επιχειρήσεις - Free Sunday
Επαχθέστερη η νέα ρύθμιση 120 δόσεων για επιχειρήσεις
Υπάρχει κίνδυνος πολλές επιχειρήσεις να αναγκαστούν να πληρώσουν τις οφειλές τους σε δόσεις λιγότερες και από το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο

Επαχθέστερη η νέα ρύθμιση 120 δόσεων για επιχειρήσεις

Λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, για την ακρίβεια μόλις 11, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την επέκταση της ρύθμισης των 120 δόσεων για τις επιχειρήσεις. Μάλιστα, καθώς η Βουλή ήταν κλειστή, η κυβέρνηση προχώρησε στην έκδοση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), που, με βάση το άρθρο 44 του Συντάγματος, θα πρέπει να υποβληθεί στη Βουλή εντός 40 ημερών και να επικυρωθεί από αυτήν εντός 3 μηνών για να ισχύσει.

Με τα έως σήμερα δεδομένα οι επιχειρήσεις μπορούσαν να διεκδικήσουν αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους σε 24–36 δόσεις. Σύμφωνα όμως με την ΠΝΠ, τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ετήσια ακαθάριστα έσοδα το 2017 έως 2 εκατ. ευρώ μπορούν να ρυθμίσουν πλέον τις οφειλές τους προς τη φορολογική διοίκηση σε έως 120 δόσεις. Με την αρχική μορφή της ρύθμισης οι επιχειρήσεις μπορούσαν να ρυθμίσουν τις τακτικές φορολογικές οφειλές τους σε έως 24 δόσεις και τις έκτακτες οφειλές τους σε έως 36 μηνιαίες δόσεις. Σημειώνεται ότι στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν μόνον οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση οι οποίες είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Στην παραπάνω βελτίωση μπορούν να ενταχθούν και επιχειρήσεις που έχουν ήδη ρυθμίσει τις οφειλές τους με βάση την αρχική μορφή της ρύθμισης, δηλαδή σε έως 36 δόσεις.

Μάλιστα θα ισχύσουν ακριβώς οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για τα φυσικά πρόσωπα. Δηλαδή ανάλογα με το ύψος των ακαθάριστων εσόδων θα διαμορφώνεται η ετήσια δυνατότητα αποπληρωμής των χρεών και τελικά οι δόσεις που αναλογούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι τώρα, η συμμετοχή των επιχειρήσεων στη νέα ρύθμιση οφειλών ήταν μικρή, καθώς ο περιορισμένος αριθμός δόσεων λειτουργούσε ως αντικίνητρο για την ένταξη οφειλών.

Ωστόσο, θα πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις και στην υφιστάμενη ρύθμιση, διαφορετικά πολλές επιχειρήσεις θα αναγκαστούν να πληρώσουν τις οφειλές τους σε 18–20 δόσεις, δηλαδή λιγότερες και από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση με φορολογητέα κέρδη 200.000 ευρώ και χρέη 59.000 ευρώ θα πρέπει να πληρώσει την οφειλή της σε 19 δόσεις, καταβάλλοντας κάθε μήνα 3.129 ευρώ. Σημειώνεται ότι με το προηγούμενο πλαίσιο θα πλήρωνε περίπου 2.500 ευρώ σε 24 δόσεις. Το πιθανότερο σενάριο, να τεθεί ελάχιστο όριο δόσεων οι οποίες θα ανέρχονται σε 24.

Τι προβλέπεται

Πιο αναλυτικά, λοιπόν, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση:

Α) Για όσα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα είχαν κατά το φορολογικό έτος 2017 ακαθάριστα έσοδα έως 2 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη μέχρι 10.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που είχαν ζημίες, θα ισχύει πλέον η δυνατότητα αποπληρωμής των οφειλών τους που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως 31-12-2018 σε 120 μηνιαίες δόσεις κατόπιν έκπτωσης 10% επί των ήδη συσσωρευμένων τόκων και προσαυξήσεων και υπό τον περιορισμό ότι το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ευρώ.

Β) Για όσα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα είχαν κατά το φορολογικό έτος 2017 ακαθάριστα έσοδα έως 2.000.000 ευρώ και καθαρά κέρδη άνω των 10.000 ευρώ ο ακριβής αριθμός των δόσεων στις οποίες θα μπορούν να ρυθμίζονται οι οφειλές τους θα καθορίζεται από τη φορολογική διοίκηση (την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) με βάση τα ακόλουθα «βήματα»:

  1. 1. Με βάση το συνολικό καθαρό κέρδος του φορολογικού έτους 2017, θα προσδιορίζεται το «ετήσιο ποσό καταβολών» με τη χρήση προοδευτικής κλίμακας συντελεστών, που ανέρχονται σε:

α) 4% για το τμήμα του ετήσιου καθαρού κέρδους από τα 10.000,01 ευρώ έως τα 15.000 ευρώ,

β) 6% για το τμήμα του ετήσιου καθαρού κέρδους από τα 15.000,01 ευρώ έως τα 20.000 ευρώ,

γ) 8% για το τμήμα του ετήσιου καθαρού κέρδους από τα 20.000,01 ευρώ έως τα 25.000 ευρώ,

δ) 10% για το τμήμα ετήσιου καθαρού κέρδους από τα 25.000,01 ευρώ έως τα 30.000 ευρώ,

ε) 12% για το τμήμα ετήσιου καθαρού κέρδους από τα 30.000,01 ευρώ έως τα 50.000 ευρώ,

στ) 15% για το τμήμα ετήσιου καθαρού κέρδους από τα 50.000,01 ευρώ έως τα 75.000 ευρώ,

ζ) 20% για το τμήμα ετήσιου καθαρού κέρδους από τα 75.000,01 ευρώ έως τα 100.000 ευρώ,

η) 25% για το τμήμα ετήσιου καθαρού κέρδους πάνω από τα 100.000 ευρώ.

2: Το «ετήσιο ποσό καταβολών» θα διαιρείται στη συνέχεια με τον αριθμό 12 και έτσι θα ανάγεται σε «μηνιαίο ποσό καταβολής».

3: Το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής, το οποίο θα προκύπτει αφού αφαιρεθεί τουλάχιστον το 10% των ήδη συσσωρευμένων προσαυξήσεων και τόκων και αφού προστεθεί ποσό τόκων προσδιοριζόμενο με ετήσιο επιτόκιο 5%, θα διαιρείται με το «μηνιαίο ποσό καταβολής». Το πλήθος των δόσεων της ρύθμισης θα προκύπτει από το ακέραιο μέρος του πηλίκου της διαίρεσης αυτής.

Έως τον Σεπτέμβριο

Σημειώνεται ότι η ρύθμιση των 120 δόσεων προς τη φορολογική διοίκηση θα προσφέρεται στους φορολογούμενους έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Για όσους εντάσσονται στη ρύθμιση υπάρχει η παγίδα της απώλειάς της αν δεν είναι προσεκτικοί αναφορικά µε τις επόμενες φορολογικές υποχρεώσεις τους.