Στον αέρα ο ιστότοπος της ηλεκτροκίνησης των οχημάτων - Free Sunday
Στον αέρα ο ιστότοπος της ηλεκτροκίνησης των οχημάτων

Στον αέρα ο ιστότοπος της ηλεκτροκίνησης των οχημάτων

Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου η ιστοσελίδα του προγράμματος http://kinoumeilektrika.ypen.gr στην οποία θα υπάρχουν χρηστικές πληροφορίες λειτουργίας του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά.

Από την ίδια μέρα οι πολίτες θα μπορούν να λύνουν τις όποιες απορίες έχουν σχετικά με την ηλεκτροκίνηση στο Help Desk με 5 τηλεφωνικές γραμμές 2131513640 , 2131513643, 2131513797, 2131513124 , 2131513139, και μέσω του email : support.kinoumeilektrika@prv.ypeka.gr

Από τις 7 Αυγούστου θα μπορεί ο ενδιαφερόμενος για συμμετοχή στην δράση να κάνει δαπάνη, δηλαδή να παραγγείλει ένα από τα επιλέξιμα οχήματα, να καταβάλει προκαταβολή, να αγοράσει επίσης όχημα ή και να συνάψει σύμβαση μίσθωσης.

Στις 8 Αυγούστου αναμένεται να δημοσιευθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οπότε από την συγκεκριμένη ημερομηνία δημοσίευσης ξεκινά και επίσημα το πρόγραμμα Κινούμαι Ηλεκτρικά.

Στις 24 Αυγούστου θα ενεργοποιηθεί η online πλατφόρμα που θα καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι τα αιτήματά τους.

Μοναδικό κριτήριο για τις αιτήσεις θα είναι η ημερομηνία κατάθεσης και το πρόγραμμα θα ισχύει έως την εξάντληση των πόρων ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Δεν επιδοτούνται μεταχειρισμένα ηλεκτρικά οχήματα αλλά ούτε και μετατροπές ακόμη κι αν αφορούν καινούρια οχήματα ενώ τόνισε επίσης ότι πρέπει οπωσδήποτε το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ο επαγγελματίας να λάβει προσφορά από αντιπρόσωπο καθώς θα του χρειαστεί για να την καταθέσει στην online πλατφόρμα.

Δεν επιδοτείται ο ΦΠΑ αλλά μόνο η Αξία Λιανικής προ Φόρων και δεν θα επιδοτείται ότι δεν περιγράφεται στην ΚΥΑ.

Ο χρήστης αρχικά θα πρέπει να εισέλθει στο site Κινούμαι Ηλεκτρικά και να κάνει εγγραφή.

Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξει κατηγορία Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, Ταξί και με αυτό τον τρόπο θα ολοκληρώνεται η εγγραφή στο σύστημα.

Μετά τις 24 Αυγούστου δεν θα χρειάζεται να γίνει καθώς ο χρήστης θα εισέρχεται στη πλατφόρμα με τους κωδικούς του Taxisnet οπότε τα στοιχεία του θα είναι προσυμπληρωμένα.

Κατόπιν θα επιλέγει όχημα: Αυτοκίνητο, Δίκυκλο, Ποδήλατο και στη συνέχεια θα πρέπει να συμπληρώσει την Αξία της προσφοράς όπως επίσης και αν υπάρχει απόσυρση ή αν θα αγοράσει και φορτιστή ώστε να βγει το τελικό ποσό της επιδότησης.

Ο αγοραστής του ηλεκτρικού οχήματος θα το εξοφλεί και στη συνέχεια θα καταθέτει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την οριστική Υποβολή του αιτήματος. Η κατάθεση των χρημάτων θα γίνεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ωστόσο αν ο αιτών χρωστά στην Εφορία ή σε Ασφαλιστικό Ταμείο ή το ευρύτερο Δημόσιο τότε θα πρέπει να γνωρίζει ότι τα χρήματα της επιδότησης θα δεσμευθούν και θα συμψηφιστούν! Σε περίπτωση ρύθμισης χρεών τότε θα συμψηφιστεί μέρος των χρημάτων.

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να γνωρίζουν πως τα επιδοτούμενα οχήματα θα πρέπει να τα έχουν στην κατοχή τους για τουλάχιστον 3 χρόνια ενώ σε περίπτωση leasing ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να το αγοράσει μετά την λήξη της μίσθωσης στην τριετία.

Τέλος όσοι υποβάλλουν αιτήσεις για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων θα έχουν στην διάθεσή τους 6 μήνες για να κάνουν χρήση του δικαιώματος που έχουν κατοχυρώσει και μετά την παρέλευση του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος το δικαίωμα ακυρώνεται και περνά σε κάποιον άλλον που έχει αιτηθεί…»

Οι επιδοτήσεις για την απόκτηση ηλεκτρικού οχήματος μέσω του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά είναι:

Για Φυσικά Πρόσωπα

Ένα Όχημα

Αμιγώς Ηλεκτρικό όχημα – Έως 6.000 ευρώ

20% για Λιανική Τιμή προ Φόρων έως 30.000 ευρώ

15% για Λιανική Τιμή προ Φόρων από 30.001 έως 50.000 ευρώ

Προαιρετική απόσυρση παλαιού οχήματος 1.000 ευρώ

Προαιρετική αγορά «έξυπνου» οικιακού φορτιστή 500 ευρώ.

Ηλεκτρικό δίκυκλο, τρίκυκλο – Έως 800 ευρώ

20% επί της Αξίας του οχήματος

Προαιρετική Απόσυρση παλαιού οχήματος 400 ευρώ

ΑΜΕΑ – Πολύτεκνοι επιπλέον 500 ευρώ.

Ηλεκτρικό Ποδήλατο – Έως 800 ευρώ

40% επί της αξίας του οχήματος

ΑΜΕΑ – Πολύτεκνοι επιπλέον 500 ευρώ.

Για ΕΔΧ – Ταξί

Ένα Όχημα

Αμιγώς Ηλεκτρικό όχημα – Έως 8.000 ευρώ

25% για Λιανική Τιμή προ Φόρων έως 50.000 ευρώ

Υποχρεωτική απόσυρση παλαιού οχήματος 2.500 ευρώ

ΑΜΕΑ – Πολύτεκνοι επιπλέον 1.000 ευρώ.

Υβριδικό Ηλεκτρικό όχημα έως 50 γρ. CO2 – Έως 5.500 ευρώ

15% για Λιανική Τιμή προ Φόρων έως 50.000 ευρώ

Υποχρεωτική απόσυρση παλαιού οχήματος 2.500 ευρώ

ΑΜΕΑ – Πολύτεκνοι επιπλέον 1.000 ευρώ.

Για Νομικά Πρόσωπα

Έως τρία οχήματα – έως 6 οχήματα στα νησιά

Αμιγώς Ηλεκτρικό όχημα – Έως 5.500 ευρώ

15% για Λιανική Τιμή προ Φόρων έως 50.000 ευρώ

Προαιρετική απόσυρση παλαιού οχήματος 1.000 ευρώ

Αμιγώς Ηλεκτρικό επαγγελματικό όχημα Van – Έως 5.500 ευρώ

15% για Λιανική Τιμή προ Φόρων έως 50.000 ευρώ

Προαιρετική απόσυρση παλαιού οχήματος 1.000 ευρώ

Υβριδικό Ηλεκτρικό επαγγελματικό όχημα Van – Έως 4.000 ευρώ

15% για Λιανική Τιμή προ Φόρων έως 50.000 ευρώ

Προαιρετική απόσυρση παλαιού οχήματος 1.000 ευρώ

Ηλεκτρικό δίκυκλο ή τρίκυκλο – Έως 800 ευρώ

20% επί της Αξίας του οχήματος

Προαιρετική απόσυρση παλαιού οχήματος 400 ευρώ.

Στην σελίδα http://kinoumeilektrika.ypen.gr θα αναρτώνται όλα τα νέα για την δράση καθώς και συνοπτικές χρηστικές οδηγίες όπως για παράδειγμα λίστα επιλέξιμων ηλεκτρικών και υβριδικών plug in χαμηλών εκπομπών (έως 50γρ/χλμ)αυτοκινήτων, τεχνικές προδιαγραφές, διαρκώς ανανεούμενο αρχείο συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων, οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κ.λπ.