Χρ. Βλαχοκώστας: Οι στόχοι και οι δυσκολίες της πράσινης, ενεργειακής μετάβασης - Free Sunday
Χρ. Βλαχοκώστας: Οι στόχοι και οι δυσκολίες της πράσινης, ενεργειακής μετάβασης

Χρ. Βλαχοκώστας: Οι στόχοι και οι δυσκολίες της πράσινης, ενεργειακής μετάβασης

Αναμφίβολα, η επομένη εξαετία θα είναι κρίσιμη για την οικονομία και τις επιχειρήσεις του πλανήτη. Αργά ή γρήγορα, θα βγούμε εντελώς από τη δίνη του Covid και θα πρέπει να ανεβάσουμε στροφές να καλύψουμε το χαμένο έδαφος για δυναμική ανάπτυξη. Ωστόσο, ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει αυτή η ανάπτυξη; Το περιβάλλον της αγοράς προσπαθεί να ανακάμψει, η πανδημία έδωσε και σημαντικά μαθήματα… Διανύουμε μια ψηφιακή εποχή, η οποία μέσα στην πρόσφατη περίοδο αναδιπλώθηκε με νέα χαρακτηριστικά σε ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα. Την περίοδο των «lockdown» αναπτύχθηκαν ραγδαία «έξυπνες» αλυσίδες αξίας προϊόντων και υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο, που στηρίχθηκαν πάνω στο υπόβαθρο της ψηφιακής «επανάστασης» (Industry 4.0). Σε αυτό το παγκόσμιο επιχειρηματικό οικοσύστημα, η ψηφιακή μετάβαση επιταχύνεται σημαντικά και, αναγκαστικά θα έλεγα, και στη χώρα μας.

Η ψηφιακή επανάσταση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τον μετασχηματισμό του επιχειρησιακού μοντέλου στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Κρίσιμη παράμετρος ο χρόνος στον οποίο θα ολοκληρωθεί και θα ενσωματωθεί ρεαλιστικά στο οικονομικό μας περιβάλλον. Η γραφειοκρατία αποτελούσε πάντοτε τη μεγαλύτερη δυσκολία. Σε κάθε περίπτωση, ο υψηλός ρυθμός ψηφιοποίησης αποτελεί κινητήριο δύναμη για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, πρώτων υλών και αγαθών και, κατ’ επέκταση, για την ανταγωνιστικότερη παραγωγή στον τομέα της οικονομίας. «Έξυπνα» εργαλεία Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) αναπτύσσονται και είναι διαθέσιμα, ώστε να προσδώσουν στις επιχειρήσεις ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τόσο στην παραγωγική διαδικασία όσο και στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Η μεγάλη πρόκληση, αλλά και αδήριτη ανάγκη κατά την άποψή μου, για τη χώρα μας την επόμενη διαχειριστική περίοδο του ΕΣΠΑ και λοιπών κονδυλίων και επενδύσεων, αποτελεί η μετάβαση από το παραδοσιακό οικονομικό μοντέλο σε ένα νέο «έξυπνο» οικονομικό μοντέλο. Ένα μοντέλο που θα ενσωματώσει «έξυπνες» διαδικασίες με τη χρήση της Τ.Π.Ε και θα αναδιπλώσει «έξυπνα» καινοτόμα χαρακτηριστικά στον οικονομικό μας χάρτη. Η «έξυπνη» οικονομία αποσκοπεί στη δημιουργία οικονομικού προϊόντος, με σεβασμό στο περιβάλλον και διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, συνδυάζοντας τη μέγιστη αξιοποίηση των ευκαιριών και των δυνατοτήτων της ψηφιακής εποχής. Η «έξυπνη» οικονομία δεν μπορεί παρά να είναι πράσινη, αλλά ταυτόχρονα και ρεαλιστικά βιώσιμη. Βασικά χαρακτηριστικά αυτής: (i) η περιβαλλοντική φιλικότητα, (ii) η ορθολογική χρήση και αποδοτικότητα πόρων, (iii) η ηλεκτρονική διασυνδεσιμότητα διαδικασιών και (iii) η ανανεωσιμότητα πόρων και (πράσινης) ενέργειας. Η κυκλική οικονομία εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο και μπορεί να υποστηρίξει την πράσινη, ενεργειακή μετάβαση (π.χ. από τα βιοαπόβλητα μπορούμε να παράγουμε ενέργεια σε όλες τις τοπικές κοινωνίες). Σημειώνω ότι γίνονται βήματα προόδου, τόσο νομοθετικά όσο και πολιτικά, και πιστεύω ακράδαντα ότι, αν η κυκλική οικονομία υποστηριχθεί ουσιαστικά, στην επόμενη περίοδο θα αναδυθούν πολλαπλές ευκαιρίες για την προώθηση πετυχημένων και αειφορικών επιχειρηματικών μοντέλων στη χώρα μας.

 

Εν κατακλείδι, παρά τις αντίξοες συνθήκες, είναι αναγκαίο ο επιχειρηματικός τομέας, ο δημόσιος τομέας, τα ερευνητικά κέντρα, η ακαδημαϊκή κοινότητα και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να συνεργαστούν τα επόμενα χρόνια με ένα όραμα: τον μετασχηματισμό της οικονομίας μας σε «έξυπνη» οικονομία, μέσω της ψηφιακής, πράσινης μετάβασης. Αυτό θα είναι και το βασικό στοίχημα της αειφόρου και δυναμικής ανάπτυξης στη μετά-Covid περίοδο για τη χώρα μας.

 

Ο κ.Χρήστος Βλαχοκώστας είναι αν.καθηγητής Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ