Νίκος Δούκας: Η πρωτογενής παραγωγή παράγει πραγματικό πλούτο για τη χώρα μας - Free Sunday
Νίκος Δούκας: Η πρωτογενής παραγωγή παράγει πραγματικό πλούτο για τη χώρα μας

Νίκος Δούκας: Η πρωτογενής παραγωγή παράγει πραγματικό πλούτο για τη χώρα μας

Στις αναγκαίες παρεμβάσεις στην πρωτογενή παραγωγή, ώστε να αποτελέσει ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο για τη χώρα, αναφέρεται ο επιχειρηματίας στον χώρο της αγροτικής παραγωγής και υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη ΝΔ, Νίκος Δούκας.

Κατ’ αρχάς, τι περιμένετε να ακούσετε από τον πρωθυπουργό από το βήμα της ΔΕΘ;

Επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, ανάπτυξη για όλους. Πιστεύω ότι αυτά θα είναι τα κύρια μηνύματα που θα στείλει ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, βασιζόμενος σε πραγματικές συνθήκες της ελληνικής οικονομίας. Ανάπτυξη των δυνατοτήτων που υπάρχουν για την προσέλκυση επενδύσεων, αλλά και στη στήριξη της παραγωγής πλούτου σε όλα τα επίπεδα. Θα αναφερθεί στις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση στη βάση των προγραμματικών της δηλώσεων και βέβαια για την άρση των εμποδίων στην ανάπτυξη και την προσέλκυση των επενδύσεων που φέρνουν νέο πλούτο στη χώρα και περισσότερες δουλειές για τους Έλληνες.

Ειδικά για τον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, ποιες είναι οι προσδοκίες σας από τη νέα κυβέρνηση;

Κατά την άποψή μου, η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να αντιμετωπίσει ριζικά τα χρόνια προβλήματα της ελληνικής αγροτικής οικονομίας, αλλά και τα ζητήματα που προέκυψαν τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Το υψηλό κόστος παραγωγής, τα ζητήματα ρευστότητας και η έλλειψη διαπραγματευτικής ικανότητας, η ενίσχυση της φήμης των ελληνικών προϊόντων, είναι για μένα τα σημαντικότερα. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχωράει προς τη σωστή κατεύθυνση, εκτός των άλλων και με τη σημαντικότατη συμφωνία που υπογράφηκε για τη δημιουργία του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, που θα συμβάλει τα μέγιστα στη δυνατότητα ρευστότητας των Ελλήνων παραγωγών.

Δραστηριοποιείστε για χρόνια στην αγροτική επιχειρηματικότητα (δημιουργήσατε την ομάδα παραγωγών Ιπποφαές Ελλάς). Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι δυνατότητες της χώρας στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας αυτής;

Έχω την ισχυρή πεποίθηση ότι η ελληνική αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Η πεποίθησή μου αυτή προέρχεται από τις εξαιρετικές δυνατότητες που μας δίνουν οι ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες για την παραγωγή υψηλής ποιότητας και ποικιλίας προϊόντων. Πιστεύω, λοιπόν, ότι με την αντιμετώπιση των ανταγωνιστικών ζητημάτων αυτής της οικονομίας ανοίγονται σημαντικές προοπτικές επιχειρηματικότητας και για τους υφιστάμενους παραγωγούς αλλά και για επενδυτικές προσεγγίσεις. Ήδη στην Ιπποφαές Ελλάς, για παράδειγμα, συμμετέχουν όχι μόνο αγρότες και φυσικά πρόσωπα αλλά και εταιρείες που επένδυσαν στη συγκεκριμένη καλλιέργεια.

Πόσο εύκολο είναι να δραστηριοποιηθεί κάποιος στην αγροτική επιχειρηματικότητα στη χώρα μας;

Όταν μιλάμε για κάποιον που δεν έχει καμία σχέση με τον αγροτικό τομέα, υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Η πρώτη είναι η επενδυτική προσέγγιση, όπου ο ενδιαφερόμενος αντιμετωπίζει την καλλιέργεια επιχειρηματικά, χρηματοδοτώντας το απαραίτητο κεφάλαιο και οργανώνοντας τις απαραίτητες υποδομές (κτήμα, εφόδια, εργάτες κ.λπ.). Σε αυτή την περίπτωση, με την καθοδήγηση των επαγγελματιών του χώρου, οποιοσδήποτε μπορεί να ασχοληθεί. Η δεύτερη αφορά έναν άνθρωπο που θέλει ο ίδιος να ασχοληθεί με την καλλιέργεια με φυσική παρουσία στο κτήμα. Τότε, θα πρέπει να διασφαλίσει ότι μπορεί να αντεπεξέλθει στις αγροτικές εργασίες και στην επένδυση, ώστε να έχει αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, η σωστή αξιολόγηση των απαιτήσεων σε σχέση με το αποτέλεσμα είναι απαραίτητη πριν γίνει οποιαδήποτε κίνηση.

Απ’ όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, κάθε κυβέρνηση υπογραμμίζει τη σημασία της πρωτογενούς παραγωγής για τη χώρα. Έχετε δει απτά δείγματα πρωτοβουλιών ενίσχυσής της;

Η πρωτογενής παραγωγή παράγει πραγματικό πλούτο για τη χώρα μας με τεράστιες δυνατότητες και αφορά ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού, οπότε είναι φυσιολογικό να υπογραμμίζεται η σημασία της. Όμως, πέρα από τις εξαγγελίες και τα ευχολόγια, πρέπει να περάσουμε στην πράξη. Οι συνήθεις προσεγγίσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων ήταν απλά μια συντήρηση των ισορροπιών, με πολύ μικρά δείγματα πραγματικού εκσυγχρονισμού. Είμαι όμως βέβαιος, ιδίως μετά τα θετικά πρώτα δείγματα γραφής της νέας ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι πλέον τα βήματα θα είναι άμεσα και αποτελεσματικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορούν γρήγορα να λυθούν χρόνια ζητήματα. Ας ξεκινήσουμε όμως.

Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι αδυναμίες της χώρας στον αγροτικό τομέα και πώς νομίζετε ότι μπορούν να ξεπεραστούν;

Οι συνθήκες έλλειψης ανταγωνιστικότητας, το μεγάλο κόστος παραγωγής, η έλλειψη σύγχρονων συνθηκών ανάπτυξης στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα και η έλλειψη διαπραγματευτικής ικανότητας κυρίως λόγω μικρού κλήρου έχουν οδηγήσει τα εξαιρετικά προϊόντα που παράγουμε στην Ελλάδα να μην έχουν τα απαραίτητα οικονομικά αποτελέσματα για τους Έλληνες παραγωγούς. Πρέπει, λοιπόν, να οδηγηθούμε σε ένα συνολικό στρατηγικό σχέδιο εκσυγχρονισμού της αγροτικής οικονομίας, το οποίο αφορά από τη μια πλευρά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις προς αυτή την κατεύθυνση και από την άλλη την ανταπόκριση και την αλλαγή νοοτροπίας των παραγωγών, ώστε να οδηγηθούν σε πιο σύγχρονες και περισσότερο συνεργατικές δομές, που μειώνουν το κόστος και αυξάνουν την ποιότητα. Καθοδήγηση και εκπαίδευση και από το κράτος για τη δημιουργία σύγχρονων δομών, όπως οι έξυπνες και σωστά δομημένες ομάδες παραγωγών και διεπαγγελματικών ενώσεων, ώστε ο παραγωγός να αυξήσει τη διαπραγματευτική του ικανότητα και να οδηγηθεί σε οικονομίες κλίμακας. Σημαντική συμβολή στη μείωση του κόστους παραγωγής θα επιφέρει και η μεγαλύτερη χρήση της τεχνολογίας στις καλλιέργειές μας. Η ψηφιακή γεωργία. Να συνδέσουμε εντονότερα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και την έρευνα με την παραγωγή. Τέλος, το κράτος πρέπει να συμβάλει δραστικά στην ανάπτυξη της φήμης (branding) των ελληνικών προϊόντων.

Υπάρχουν κάποια προϊόντα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν «ατμομηχανές» για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της χώρας;

Όπως ανέφερα, η χώρα μας έχει τη δυνατότητα παραγωγής μεγάλου εύρους και πολύ υψηλής ποιότητας αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και το κάνει. Εκσυγχρονίζοντας τις δομές και αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα μπορούν αυτά τα προϊόντα να αποτελέσουν ατμομηχανές ανάπτυξης ανάλογα με την περιοχή και την παράδοσή της. Φωτεινά παραδείγματα η ελιά και το ελαιόλαδο, το γάλα και η φέτα, το μέλι κ.ά. Οι καταναλωτές αγαπάνε την αυθεντικότητα και την παράδοση και σε αυτή την κατεύθυνση μπορούμε να τους προσφέρουμε πολλά. Από την άλλη, πρέπει να εστιάσουμε στη διαφοροποίηση και σε νέα προϊόντα, που μπορούν να μας προσφέρουν σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας. Ένα παράδειγμα είναι το Ιπποφαές, που εμείς καλλιεργούμε, το οποίο είναι απόλυτα διαφοροποιημένο από την παγκόσμια παραγωγή, έχει ιδιαίτερη σχέση με την ελληνική παράδοση και προσφέρει πολύ υψηλές κερδοφορίες.

Ποιος νομίζετε ότι πρέπει να είναι ο ρόλος της Ε.Ε. στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και στην Ελλάδα;

Είναι πλέον γνωστό ότι στην Ε.Ε. αποφασίζονται σε σημαντικό βαθμό οι στρατηγικές πολιτικές που ακολουθούν τα κράτη-μέλη, ιδίως σε οικονομικό επίπεδο. Αυτό φυσικά περιλαμβάνει και τον πρωτογενή τομέα, όπου οι γενικές κατευθύνσεις δίδονται μέσω της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ο ρόλος της Ε.Ε., λοιπόν, είναι και πρέπει να είναι επιτελικός και στρατηγικός, μια και οι αρμόδιοι έχουν συνολική εικόνα των δυνατοτήτων και της ιδιαιτερότητας των κρατών-μελλών. Αυτό που είναι σημαντικό για τη χώρα μας είναι η δημιουργία ενός στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης στον αγροτικό τομέα με συγκεκριμένες κατευθύνσεις και επιδιωκόμενα αποτελέσματα, το οποίο θα πρέπει να τεθεί στους εταίρους μας. Να θέσουμε προτεραιότητα τις εθνικές μας ανάγκες και ιδιαιτερότητες και όχι να λειτουργούμε ως δορυφόροι άλλων χωρών. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ξεκάθαρες πολιτικές ανάπτυξης ως εθνικό σχέδιο που δεν θα πρέπει να απειλείται ούτε από τις εκάστοτε κυβερνητικές αλλαγές. Φυσικά, είναι σημαντικό μέσω της διαπραγμάτευσης και των συνεργειών να προσελκύσουμε και ισχυρούς συμμάχους για την επίτευξη των στόχων μας.