Μαξίμου για Ελληνικό: Θα τηρηθούν από την Πολιτεία όλες οι συμβατικές δεσμεύσεις της - Free Sunday
Μαξίμου για Ελληνικό: Θα τηρηθούν από την Πολιτεία όλες οι συμβατικές δεσμεύσεις της

Μαξίμου για Ελληνικό: Θα τηρηθούν από την Πολιτεία όλες οι συμβατικές δεσμεύσεις της

Τη δέσμευση της Ελληνικής κυβέρνησης, ότι θα τηρηθούν από την Ελληνική Πολιτεία όλες οι συμβατικές δεσμεύσεις της ως προς την επένδυση του Ελληνικού, διατύπωναν κυβερνητικές πηγές.

Όπως τόνιζαν για το ίδιο θέμα, με αφορμή την ανακοίνωση της Lamda Development, «αυτονόητη προϋπόθεση είναι η τήρηση από τον επενδυτή των δικών του δεσμεύσεων», και προσέθεταν:

«Ο επενδυτής γνωρίζει απολύτως, ότι βρισκόμαστε στο στάδιο έγκρισης του ΣΟΑ και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Σε αυτό το στάδιο οι επιμέρους υπηρεσίες του κράτους εκφράζουν απόψεις και γνωμοδοτήσεις, οι οποίες θα συνεκτιμηθούν συνολικά στο προς έκδοση προεδρικό διάταγμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο 4062/2012. Κατά την διαδικασία αυτή απαιτείται η συνεργασία των μερών, ώστε να εξειδικευτούν οι επιμέρους παράμετροι και να οδηγηθούμε σε μία σύννομη χωροθέτηση, η οποία θα τύχει και της έγκρισης του ΣτΕ». 

«Καλούμε, λοιπόν, τον επενδυτή σε καλόπιστη συνεργασία, που όπως έχει αποδειχθεί είναι η μόνη μέθοδος για την επίλυση όλων των προβλημάτων», κατέληγαν οι ίδιες κυβερνητικές πηγές.