Η κλινική έρευνα μπορεί να φέρει 250 εκατ. ευρώ ετησίως - Free Sunday
Η κλινική έρευνα μπορεί να φέρει 250 εκατ. ευρώ ετησίως

Η κλινική έρευνα μπορεί να φέρει 250 εκατ. ευρώ ετησίως

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κλινικών Μελετών στις 20 Μαΐου, ο ΣΦΕΕ αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τη σημασία της κλινικής έρευνας για την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα, αλλά και την οικονομία της χώρας, και τονίζει ότι θα πρέπει να τεθεί ως προτεραιότητα της πολιτικής υγείας.

Η κλινική έρευνα αποτελεί μια σημαντική επένδυση με υψηλή προστιθέμενη αξία και για τους ασθενείς και για την οικονομία. Τα οφέλη είναι πολλά, ιδίως για τους ασθενείς που συμμετέχουν στις κλινικές μελέτες, στους οποίους παρέχονται ταχεία πρόσβαση σε νέες θεραπείες, δωρεάν φάρμακα και εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις, ενώ έχουν συνεχή και υψηλού επιπέδου ιατρική παρακολούθηση. Ταυτόχρονα, όμως, προσελκύει διεθνή κεφάλαια, εισάγει ερευνητική τεχνογνωσία, ενισχύει την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση, δημιουργώντας καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και απασχολώντας εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό, χωρίς καμία επιβάρυνση για την ελληνική πολιτεία.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων και Συνδέσμων (EFPIA), κάθε χρόνο επενδύονται διεθνώς περισσότερα από 75 δισ. ευρώ και πανευρωπαϊκά περισσότερα από 30 δισ. ευρώ στη φαρμακευτική έρευνα. Το Βέλγιο, για παράδειγμα, προσελκύει περίπου 2,5 δισ. ευρώ τέτοιων μελετών, καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο σχεδόν το 50% των αναγκών των πολιτών σε φάρμακα, την ώρα που στη χώρα μας επενδύονται λιγότερα από 80 εκατ. ευρώ [εκ των οποίων 20% (16 εκατ. ευρώ) αποδίδεται στο ελληνικό Δημόσιο, 15% (12 εκατ. ευρώ) στα συμμετέχοντα νοσοκομεία και 5% (4 εκατ. ευρώ) στους φορείς οικονομικής διαχείρισης ΕΛΚΕΑ/ΕΛΚΕ], καλύπτοντας μόνο το 4% των φαρμακευτικών αναγκών.

Οι κλινικές μελέτες αποτελούν μια μεγάλη ευκαιρία, η οποία παραμένει ανεκμετάλλευτη. Η χώρα μας πληροί όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για να προσελκύσει τις επενδύσεις που δικαιούται σε κλινική έρευνα και να τις τριπλασιάσει σε βάθος τριετίας, φτάνοντας μέχρι και τα 250 εκατ. ευρώ τον χρόνο.