Ο Βαρθολομαίος επιδοκιμάζει την αλλαγή της τουρκικής πολιτικής έναντι της μειονότητας στην Ίμβρο - Free Sunday
Ο Βαρθολομαίος επιδοκιμάζει την αλλαγή της τουρκικής πολιτικής έναντι της μειονότητας στην Ίμβρο

Ο Βαρθολομαίος επιδοκιμάζει την αλλαγή της τουρκικής πολιτικής έναντι της μειονότητας στην Ίμβρο

Την ευχή να μας φυλάει ο Θεός από την μάστιγα των πυρκαγιών στην Ελλάδα και την Τουρκία, εξέφρασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, Βαρθολομαίος, κατά τη διαρκεια της ακολουθίας που τέλεσε στην Ίμβρο.

«Θέλω να εκφράσω την λύπη ασφαλώς όλων μας για τις μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν στην Εύβοια κυρίως και σε άλλα διαμερίσματα της Ελλάδος, και εδώ στην Τουρκία, στην Προικόννησο, στο Εσκί Σεχίρ, και να ευχηθώ να μας φυλάγει ο Θεός όλους μας από την μάστιγα των πυρκαγιών», είπε ο π«Θέλω να εκφράσω την λύπη ασφαλώς όλων μας για τις μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν στην Εύβοια κυρίως και σε άλλα διαμερίσματα της Ελλάδος, και εδώ στην Τουρκία, στην Προικόννησο, στο Εσκί Σεχίρ, και να ευχηθώ να μας φυλάγει ο Θεός όλους μας από την μάστιγα των πυρκαγιών», ανέφερε ο κκ Βαρθολομαίος ο οποίος χοροστάτησε στον εσπερινό στον ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην στην Ίμβρο.

«Υποθέτω ότι βλέπετε ζωγραφισμένη στο πρόσωπό μας την χαρά και την συγκίνηση της αποψινής βραδιάς που αξιωνόμαστε να γιορτάσουμε για ακόμη μία φορά την εορτή της Παναγίας στο νησί μας, και εμείς απόψε εδώ στο χωριό μας», είπε ο κ.Βαρθολομαίος στη σύντομη ομιλία του προς τους πιστούς κατά την οποία απηύθυνε προς την Ιμβριακή νεολαία την προτροπή να ενστερνισθεί και να φυλάσσει «ως κόρην οφθαλμού τας πατρώας παραδόσεις και τας ανεκτιμήτους αξίας, αι οποίαι συγκροτούν την ταυτότητά μας και έσωσαν το Γένος μας».

Ο κ.Βαρθολομαίος αποδοκίμασε τις πρακτικές κατά της ελληνικής κοινότητας στην Ίμβρο κι εξέφρασε την ικανοποίηση του για το ότι το κλίμα πλέον έχει αλλάξει:

«Δοξάζομεν εκ βαθέων τον Θεόν της αγάπης. Το απαράδεκτον «Πρόγραμμα διαλύσεως» του 1964 προξένησεν ανείπωτα δεινά, αλλά δεν διέλυσε το ήθος και το ηθικόν των Ιμβρίων. Αντιθέτως, η πρωτόγνωρη δοκιμασία έγινε γυμνασία, πηγή δυναμισμού, διά να διατηρήσωμεν την ταυτότητά μας. Ευγνωμονούμεν όσους έμειναν εις την χειμαζομένην Ίμβρον όλα τα πέτρινα χρόνια. Χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχαν σήμερα τα χωριά μας, δεν θα διεσώζετο η ιδική μας Ίμβρος. Ούτε, βέβαια, η ξενιτιά αλλοίωσε την ψυχήν και την γνησιότητά μας. Όπου και να ευρέθησαν οι Ίμβριοι, «κράτησαν μέσα τους την Ίμβρο», την κράτησαν ενσωματωμένην εις τον τρόπον ζωής τους εις ξένους τόπους.

Και ιδού! Σήμερα ζώμεν μίαν ανοδικήν πορείαν. Είμεθα δε βέβαιοι ότι η πρόοδος θα συνεχισθή. Ο Πατριάρχης σας αγωνίζεται δι’ αυτό και προσεύχεται αδιαλείπτως, να σκέπη και να ευλογή ο αγαθοδότης Θεός την γενέτειράν μας. Τα σχολεία μας λειτουργούν, και διά πρώτην φοράν εις την ιστορίαν της νήσου, έχομεν το Λύκειόν μας. Αι πύλαι των ναών είναι ανοικταί. Έχομεν πολλά ανακαινισμένα εξωκκλήσια και τα δύο αγιορειτικά μετόχια των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και των Ταξιαρχών με το στοργικόν ενδιαφέρον του ποιμενάρχου μας. Αρκετοί συμπατριώται μας επιστρέφουν δι᾿ εγκατάστασιν εις την αλησμόνητον πατρίδα. Εις το εξωτερικόν, οι Ίμβριοι προκόπτουν με την εργατικότητα, την ευφυίαν και το ήθος τους. Ο Πατριάρχης σας είναι υπερήφανος δι’ όλους σας!»