Η επίκουρη της Λαμίας - Free Sunday
Η επίκουρη της Λαμίας

Η επίκουρη της Λαμίας

Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Λαμίας ήρθε για πρώτη φορά στο προσκήνιο όταν καθηγητές από τα αντίστοιχα τμήματα του ΕΚΠΑ και του Αριστοτελείου εξέφρασαν τη δυσφορία τους για το γεγονός ότι τα τμήματά τους γέμιζαν από σπουδαστές που είχαν περάσει στο συγκεκριμένο τμήμα και ο νόμος τούς έδινε τη δυνατότητα να μετεγγραφούν σε άλλα, συναφή τμήματα.

«Ήταν ένα άδειο κτίριο, μέσα στο οποίο έβλεπες λίγους φοιτητές» σχολίασε, όταν ρωτήθηκε από την F.S., καθηγητής πρώτης βαθμίδας του χώρου, ανακαλώντας μνήμες από παλαιότερη επίσκεψή του στον χώρο.

Αυτή η κατάσταση αποτυπωνόταν και στο ποσοστό των μετεγγραφέντων φοιτητών που έφταναν στο πτυχίο, το οποίο ήταν πολύ χαμηλό και δεν ξεπερνούσε το 30%. Δηλαδή επτά στους δέκα φοιτητές που έπαιρναν μετεγγραφή δεν ολοκλήρωναν τις σπουδές τους.

Σε αυτό το τμήμα η κ. Μπέτυ Μπαζιάνα επελέγη τρεις φορές ως έκτακτο διδακτικό προσωπικό.

Η πρώτη ήταν την εκπαιδευτική χρονιά 2016-2017, η δεύτερη το εαρινό εξάμηνο της εκπαιδευτικής χρονιάς 2018-2019, στο οποίο μάλιστα παρουσιάστηκε και ανέλαβε καθήκοντα στις 2 Ιανουαρίου 2019, και η τρίτη το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020.

Το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας

Το Τμήμα της Πληροφορικής του ΤΕΙ Λαμίας εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του κ. Γαβρόγλου ως υπουργού Παιδείας των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ.

«Είμαστε αρκετούς μήνες μετά τις νομοθετικές ρυθμίσεις και, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω από την πρυτανεία, τα πράγματα πάνε εντυπωσιακά καλά για ένα πρωτόγνωρο εγχείρημα ως προς την έκταση και την ουσία του. Πρόκειται για τη νέα αρχιτεκτονική των πανεπιστημίων με καινούργια τμήματα, συνέργειες με τα ΤΕΙ, πανεπιστημιακά ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα και διετή προγράμματα σπουδών» είχε πει o κ. Γαβρόγλου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις 11 Ιουνίου 2019, τέσσερις εβδομάδες πριν από τις εθνικές εκλογές που έφεραν στην εξουσία τη ΝΔ.

Μάλιστα σ’ εκείνη την εκδήλωση ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθηγητής Ζήσης Μαμούρης, είχε διαβεβαιώσει ότι τον Σεπτέμβριο θα λειτουργούσαν και τα 17 τμήματα που είχε το πανεπιστήμιο μετά τις συνενώσεις.

«Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε περίπου 2.800 νέους φοιτητές στα 17 νέα τμήματα που θα αρχίσουν τη λειτουργία τους τον Σεπτέμβριο. Πλέον είμαστε ένα πανεπιστήμιο που έχει να προσφέρει τα πάντα από γνωστικά αντικείμενα, με 35 τμήματα και 15 ερευνητικά ινστιτούτα, και μπορούμε να ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον» είχε πει ο κ. Μαμούρης, ενώ ο κ. Γαβρόγλου είχε διαβεβαιώσει ότι «έχουμε τις πιστώσεις όχι μόνο για τους παλιούς καθηγητές αλλά για 407 νέους που θα αναλάβουν τα μαθήματα».

Ακριβώς την επόμενη μέρα, στις 12 Ιουνίου, ο κ. Μαμούρης δημοσίευσε την προκήρυξη για την πλήρωση 4 θέσεων επίκουρων καθηγητών στο Τμήμα Πληροφορικής που λειτουργεί στη Λαμία και προθεσμία δύο μηνών για την υποβολή των δικαιολογητικών, δηλαδή μέχρι τις 12 Αυγούστου.

Σύμφωνα με πανεπιστημιακούς του κλάδου, στους οποίους απευθύνθηκε η F.S., η περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου στην προκήρυξη θα μπορούσε να είναι πιο ευρεία, για να συγκινήσει περισσότερους νέους επιστήμονες που θα ήθελαν να κάνουν ακαδημαϊκή καριέρα, αλλά αυτό εναπόκειται σε κάθε πανεπιστήμιο να το αποφασίσει.

Τα προσόντα του επίκουρου

Τα προσόντα για τη θέση του επίκουρου καθηγητή προβλέφθηκαν στον νόμο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής:

«Τρία (3) έτη τουλάχιστον: ή αυτοδύναμης διδασκαλίας μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα σε Α.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού ή αναγνωρισμένου επαγγελματικού έργου ανάλογου επιπέδου σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής ή συμμετοχής με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα.

»Το χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών μπορεί να κατανέμεται συνδυαστικά στις ανωτέρω δραστηριότητες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση είναι αντίστοιχες με το επιστημονικό επίπεδο και συναφείς με το γνωστικό πεδίο της θέσης που προκηρύσσεται».

Η κ. Μπαζιάνα καλύπτει οριακά την τριετία, καθώς είχε εργαστεί:

 • • Ως αποσπασμένη από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο Μετσόβιο το σχολικό έτος 2014-2015.
 • • Ως έκτακτο διδακτικό προσωπικό στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
 • • Στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
 • • Ως επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Πεκίνου, Κίνα (Beijing University of Post and Telecommunications), από το 2017.
 • • Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
 • • Ως έκτακτο διδακτικό προσωπικό στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το ακαδημαϊκό έτος 2019.

«Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, αυτοδύναμες ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητές, ή πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία, εξαιρουμένων των αυτοεκδόσεων ή συνδυασμός των παραπάνω»: Η κ. Μπαζιάνα έχει περισσότερες από 55 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια με κριτές και κεφάλαια βιβλίων.

Μια επιστημονική συνεργάτις με διδακτική εμπειρία

Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 22 Ιουλίου 2019, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προχώρησε στην προκήρυξη 33 θέσεων επιστημονικών συνεργατών με τη διαδικασία του νόμου 407/80, για διάφορες θέσεις, ανάμεσα στις οποίες και στο Τμήμα Πληροφορικής, όπου είχε γίνει η προκήρυξη για τους επίκουρους. Πανεπιστημιακοί στους οποίους απευθύνθηκε η F.S. απέδωσαν τη συμπερίληψη του συγκεκριμένου τμήματος στην ανάγκη για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των επικούρων.

Στις 33 αυτές θέσεις, για μία από τις οποίες ήταν υποψήφια και η κ. Μπαζιάνα, μετρούν συγκεκριμένα προσόντα, η εκπλήρωση των οποίων δίνει ως σύνολο 100 μονάδες:

 • • Συνάφεια
 • • Σπουδές
 • • Δημοσιεύσεις
 • • Διδακτική εμπειρία
 • • Ερευνητικό έργο
 • • Επαγγελματικό έργο
 • • Επιστημονική/ακαδημαϊκή αναγνώριση

Το Τμήμα Πληροφορικής ήταν το μόνο απ’ όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας όπου συνάφεια, ερευνητικό έργο, επαγγελματικό έργο και επιστημονική αναγνώριση μετρούν σύνολο 4 μονάδες, με τις σπουδές να μετρούν 39, τις δημοσιεύσεις 9 και τη διδακτική εμπειρία 48.

Σε κανένα άλλο τμήμα δεν υπήρξε τομέας που να αξιολογήθηκε με 1 μονάδα και σε κανένα άλλο τμήμα δεν υπήρξε αξιολόγηση της διδακτικής εμπειρίας με περισσότερες από 30 μονάδες.

Επίκουροι σε κρίση

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2019 η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποφάσισε να προσληφθεί η κ. Μπαζιάνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και συγκεκριμένα από 1/10/2019 έως 31/12/2019. Πέντε μέρες νωρίτερα, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο κ. Τσίπρας σταμάτησε για δεύτερη συνεχή χρονιά στο περίπτερο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου ενημερώθηκε για τις δραστηριότητές του.

Στο μεταξύ, προχώρησε η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για τη θέση του επίκουρου και η εισηγητική επιτροπή επέλεξε να προτείνει την κ. Μπαζιάνα, η οποία, σύμφωνα με πανεπιστημιακούς κύκλους, είχε περισσότερα προσόντα από τους άλλους διεκδικητές. Οι ίδιοι κύκλοι εξέφρασαν την έκπληξή τους για το γεγονός ότι δεν συγκινήθηκαν υποψήφιοι με περισσότερα προσόντα.

Την τελική επιλογή έκανε χθες, Παρασκευή, το εκλεκτορικό σώμα, το οποίο συγκροτήθηκε με τη συμμετοχή καθηγητών απ’ όλα τα πανεπιστήμια πλην του ΑΠΘ. Μάλιστα, από το Πανεπιστήμιο Πειραιά ήταν δύο καθηγητές, ένας εκ των οποίων είχε συμμετάσχει και στην επιτροπή του 2017 για τις τηλεοπτικές άδειες.

Αλλά όλα αυτά είναι πλέον παρελθόν. Η κ. Μπαζιάνα ξεκίνησε ήδη το ταξίδι της στην ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα. Έστω από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.