Τη νέα ηγεσία της δικαιοσύνης επιλέγει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο - Free Sunday
Τη νέα ηγεσία της δικαιοσύνης επιλέγει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο

Τη νέα ηγεσία της δικαιοσύνης επιλέγει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο

Η επιλογή της νέας ηγεσίας της δικαιοσύνης είναι ανάμεσα στα θέματα που θα αποφασίσει το υπουργικό συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σήμερα στις 11:00 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Αθανάσιος Ράντος και ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου Ιωσήφ Τσαλαγανίδης αποχωρούν από το δικαστικό σώμα, λόγω συμπλήρωσης του ανωτάτου ορίου ηλικίας και σύμφωνα με πληροφορίες επικρατέστερες διάδοχοι είναι η αντιπρόεδρος Μαίρη-Ειρήνη Σάρπ, η οποία είναι πρόεδρος του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας και η αντιπρόεδρος Αγγελική Αλειφεροπούλου, η οποία είναι πρόεδρος του Ζ΄ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου.

 

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

 • Νομοθετικές πρωτοβουλίες υπουργείου Οικονομικών: Ενσωμάτωση φορολογικών οδηγιών και άλλες διατάξεις.
 • Νομοθετικές πρωτοβουλίες υπουργείου Υγείας: α) Κύρωση των από 23.6.2020 επιμέρους συμβάσεων δωρεάς μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και του κοινωφελούς ιδρύματος Σταύρος Σ. Νιάρχος για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας, β) Ίδρυση του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.
 • Νομοσχέδιο υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Ενσωμάτωση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον .
 • Νομοσχέδιο υπουργείου Εσωτερικών για τη διαδικασία πολιτογράφησης και την οργανωτική αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας.
 • Νομοσχέδιο υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τη δημιουργία Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.
 • Νομοσχέδιο υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τον αθλητισμό
 • Εισήγηση από τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό, αρμόδιο για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου 'Ακη Σκέρτσο, σχετικά με την αναθεώρηση των ετήσιων σχεδίων δράσης και τις προγραμματικές κατευθύνσεις του κυβερνητικού έργου 2020-2021.
 • Εθνικό Σχέδιο Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη Διαχείριση Αποβλήτων.
 • Εισήγηση από το υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με την επιλογή δικαστικών λειτουργών για την πλήρωση των θέσεων: α) Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, β) Προέδρου του Αρείου Πάγου, γ) πέντε Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου
 • Εισήγηση από το υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με την προεπιλογή δικαστικών λειτουργών για την πλήρωση μιας θέσης Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 • Εισήγηση από το υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την επιλογή προέδρου και μελών του συμβουλίου διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Εισήγηση από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων έργων γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας.