Πρόσθετα κονδύλια για προσλήψεις την εκπαίδευση - Free Sunday
Πρόσθετα κονδύλια για προσλήψεις την εκπαίδευση

Πρόσθετα κονδύλια για προσλήψεις την εκπαίδευση

Πρόσληψη επιπλέον εκπαιδευτικών και ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, καθώς και ρυθμίσεις για τις εκλογές υπηρεσιακών συμβουλίων, περιλαμβάνει το νομοσχέδιο προωθεί το Υπουργείο Παιδείας.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 10 του νομοσχεδίου για τη στήριξη πληγέντων από τον «Ιανό» και την πανδημία, προβλέπεται η ενίσχυση των πιστώσεων για την πρόσληψη επιπλέον εκπαιδευτικών και ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, για την ομαλή λειτουργία εκπαιδευτικών δομών τη σχολική χρονιά 2020-21, δεδομένων των αυξημένων αναγκών λόγω του κορονοϊού.

Η ενίσχυση αυτή θα προέρχεται από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και προσθέτει κονδύλια ύψους έως 118 εκατ. ευρώ και επιπλέον των πρόσθετων κονδυλίων έως 200 εκατ. ευρώ για προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού που προβλέφθηκαν αρχικά.

Επίσης προβλέπεται ότι η διαδικασία των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων του εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης θα πραγματοποιείται ημέρα Σάββατο (αντί για εργάσιμη ημέρα και ώρα), προκειμένου να μην διακόπτεται στο ελάχιστο η εκπαιδευτική λειτουργία και να μην αναστέλλεται η λειτουργία των σχολείων και δίνεται η δυνατότητα για ηλεκτρονική διεξαγωγή της ψηφοφορίας.