Υπέρταση και μέτρα προφύλαξης - Free Sunday

Free Sunday skin left

Free Sunday skin left

Υπέρταση και μέτρα προφύλαξης
Σε μελέτη 44.672 ασθενών με Covid-19 το 4,2% έπασχε από καρδιαγγειακό νόσημα, ενώ το 12,8% εμφάνιζε αρτηριακή υπέρταση.

Υπέρταση και μέτρα προφύλαξης

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Υπέρτασης στις 17 Μαΐου σηματοδοτεί τη σπουδαιότητα που έχει το να γνωρίζουν όλοι στον γενικό πληθυσμό εάν πάσχουν από υπέρταση και ταυτόχρονα στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης για αποφυγή της εμφάνισής της.

Αυτή τη χρονιά το κύριο μήνυμα από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία είναι «Μέτρησε την πίεσή σου - Ρύθμισε την υπέρταση - Ζήσε περισσότερο».

Η υπέρταση θεωρείται ο ισχυρότερος παράγοντας κινδύνου για στεφανιαία νόσο και έμφραγμα μυοκαρδίου, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδιακή ανεπάρκεια και νεφρική ανεπάρκεια.

Η σωστή διατροφή, η διατήρηση κανονικού βάρους και η αποφυγή υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ μπορούν να πετύχουν μείωση της πίεσης αλλά και να προλάβουν ή να καθυστερήσουν την εμφάνισή της.

Ο διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής του ΓΝ ΚΑΤ, Χ. Γράσσος, επισημαίνει για τη φαρμακευτική θεραπεία ότι συχνά απαιτείται συνδυασμός δύο ή και περισσότερων φαρμάκων, ιδίως στην κατηγορία ασθενών με νοσηρότητες όπως σακχαρώδης διαβήτης, δυσλιπιδαιμία, στεφανιαία νόσος.

Σε ό,τι αφορά τον νέο κορονοϊό, η Ομάδα Εργασίας Αρτηριακής Υπέρτασης της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας αναφέρει ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η υψηλή επίπτωση της αρτηριακής υπέρτασης. Σε μελέτη 44.672 ασθενών με Covid-19 το 4,2% έπασχε από καρδιαγγειακό νόσημα, ενώ το 12,8% εμφάνιζε αρτηριακή υπέρταση. Σύμφωνα με μια άλλη μελέτη, 48% των ασθενών που κατέληξαν παρουσίαζαν αρτηριακή υπέρταση έναντι 23% των επιζώντων. Ωστόσο, δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία ότι η αρτηριακή υπέρταση αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου μόλυνσης από SARS-CoV-2. Επομένως, οι υπερτασικοί ασθενείς πρέπει να εφαρμόζουν τις ίδιες προφυλάξεις που εφαρμόζουν τα άτομα της ηλικίας τους ανάλογα με το προφίλ και τις συννοσηρότητές τους.

Πρέπει να τονιστεί ότι η θνησιμότητα υπερτασικών ασθενών με Covid-19 ήταν σημαντικά μειωμένη σε εκείνους οι οποίοι λάμβαναν φάρμακα του άξονα ρενίνης-αγγειοτενσίνης έναντι εκείνων που δεν είχαν αγωγή με φάρμακα της κατηγορίας αυτής. Τα αποτελέσματα αυτά υποστηρίζουν περαιτέρω ότι δεν υπάρχει καμία ισχυρή επιστημονική βάση αυτή τη στιγμή για διακοπή ή μεταβολή της δοσολογίας των φαρμάκων του άξονα ρενίνης-αγγειοτενσίνης σε υπερτασικούς ασθενείς στο πλαίσιο της πανδημίας. Λαμβάνοντας μάλιστα υπ’ όψιν τη σχετική δυσκολία πρόσβασης σε δομές υγείας το χρονικό διάστημα της κρίσης λόγω του νέου κορονοϊού, μια αλλαγή της αντιυπερτασικής αγωγής σε ασθενείς οι οποίοι έχουν ρυθμισμένα επίπεδα αρτηριακής πίεσης πιθανώς θα οδηγούσε σημαντικό ποσοστό υπερτασικών να παρουσιάσουν «αστάθεια» στη ρύθμισή τους, η οποία συνοδεύεται από αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύνου.