Η αυτοδιάψευση της κυρίας Μπέτυς Μπαζιάνα - Free Sunday
Η αυτοδιάψευση της κυρίας Μπέτυς Μπαζιάνα

Η αυτοδιάψευση της κυρίας Μπέτυς Μπαζιάνα

«Μην ψάχνετε να βρείτε το όνομά μου πίσω από “κρυφές και πονηρές” διατάξεις ή νόμους. Το όνομά μου θα το βρίσκετε σε ανοιχτές διαδικασίες και προκηρύξεις, όπου ζητώ να κρίνομαι με βάση το βιογραφικό μου, μαζί με άλλους συνυποψήφιους». Αυτό έλεγε η κ. Μπέτυ Μπαζιάνα στις 2 Σεπτεμβρίου 2016, όταν η εφημερίδα «Δημοκρατία» είχε δημοσιεύσει ρεπορτάζ από το οποίο προέκυπτε ότι υπήρχε γι’ αυτήν ευνοιοκρατική ρύθμιση που είχε περάσει ο κ. Νίκος Φίλης ως υπουργός Παιδείας.

«Όπως θα έπρεπε να γνωρίζετε, αφού αναφέρεστε στο θέμα αυτό, δεν κατέχω θέση ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ σε κανένα ΑΕΙ της χώρας» έλεγε στην επιστολή της η κ. Μπαζιάνα. Χρειάστηκαν δεκαεννέα μήνες για να την… αποκτήσει.

Διότι από τις 2 Απριλίου 2018 η κ. Μπαζιάνα ανήκει στο ειδικό διδακτικό προσωπικό (ΕΔΙΠ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), μετά τη σχετική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του πρύτανη του ΕΜΠ, καθηγητή Ιωάννη Γκόλια, η οποία είχε ληφθεί τρεις μήνες νωρίτερα, στις 27 Δεκεμβρίου 2017.

Διοικητική στο Μετσόβιο

Ήταν τη μεθεπομένη των Χριστουγέννων του 2017 που υπέγραψε ο κ. Γκόλιας και έπρεπε να περάσουν τρεις μήνες και κάτι για να φτάσει η Μεγάλη Δευτέρα του Πάσχα του 2018 για να αποκτήσει η απόφαση ΦΕΚ. Όντως ήταν μία διαδικασία η οποία κράτησε πολλούς μήνες. Διότι η κ. Μπαζιάνα στις 27 Ιουνίου 2017 είχε κάνει τη σχετική αίτηση για να μεταταγεί από το διοικητικό προσωπικό της Σχολής Μηχανολόγων και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο ΕΔΙΠ της ίδιας σχολής. Η αίτηση της κ. Μπαζιάνα στηρίχτηκε στις προβλέψεις των παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 27 του νόμου 4386/16, ο οποίος ψηφίστηκε επί υπουργίας Φίλη στο Παιδείας.

Στην παράγραφο 5 προβλεπόταν ότι οι θέσεις των μελών της κατηγορίας ΕΤΕΠ του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, των μονίμων διοικητικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν στα ΑΕΙ μετατρέπονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες θέσεις των μελών κατηγορίας ΕΔΙΠ, με αντίστοιχη κατάργηση της κατεχόμενης πριν από την ένταξη θέσης τους.

Πρακτικά, δηλαδή, αν κάποιος μόνιμος δημόσιος υπάλληλος ενός πανεπιστημίου είχε διδακτορικό, μπορούσε να περάσει στην κατηγορία του ειδικού διδακτικού προσωπικού της σχολής από την οποία το είχε αποκτήσει. Το μεγάλο κυβερνητικό επιχείρημα ήταν ότι έτσι το πανεπιστήμιο αποκτούσε διδακτικό προσωπικό χωρίς να χρειαστεί να κάνει επιπλέον έξοδα. Το αντεπιχείρημα των πανεπιστημιακών ήταν ότι αυτό το προσωπικό δεν είχε σχέση με τη διδασκαλία, δεν γνώριζε και δεν θα μπορούσε να είναι χρήσιμο, αλλά δεν έπεισε.

Η κ. Μπαζιάνα είχε διδακτορικό στο ΕΜΠ από το 2008 κι έτσι μετά την αίτηση ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Στα μέσα Ιουλίου, στις 19/07/2017 για την ακρίβεια, ο κοσμήτορας της σχολής αποφάσισε να συστήσει την τριμελή επιτροπή που είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της αίτησης. Η τριμελής επιτροπή ακριβώς τρεις μήνες αργότερα, στις 19 Οκτωβρίου 2017, συναίνεσε στη μετάταξη. Δύο μήνες αργότερα ελήφθη η απόφαση Γκόλια.

Η κ. Μπαζιάνα δεν είχε μακροημερεύσει ως διοικητική υπάλληλος του ΕΜΠ.

Η διαδικασία της μετάταξης

Συγκεκριμένα, υπάλληλος έγινε στις 30 Μαΐου 2017, όταν δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (φύλλο 496) η σχετική απόφαση του διαδόχου του κ. Φίλη στο υπουργείο Παιδείας, κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου, με την οποία γινόταν δεκτή η αίτησή της να μεταταγεί σε θέση μόνιμης διοικητικής υπαλλήλου στο ΕΜΠ.

Η κ. Μπαζιάνα είχε υποβάλει παραμονές Πρωτοχρονιάς του 2017, στις 29 Δεκεμβρίου του 2016, την αίτηση μετάταξης (αρ. 18721) από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο Τμήμα Πληροφορικής του ΕΜΠ. Ενάμιση μήνα αργότερα, του Αγίου Βαλεντίνου του 2017, στις 14 Φεβρουαρίου, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του ΕΜΠ, στην πρώτη συνεδρίασή του για το 2017, εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του και στις 16 Μαΐου ελήφθη και η 81261/Β1 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ, με την οποία συναινούσε στη μετάταξη.

Όπως προκύπτει από την απόφαση του κ. Γαβρόγλου, η αίτηση της κ. Μπαζιάνα είχε υποβληθεί με βάση την πρόβλεψη της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 4440/2016, ο οποίος είχε δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μόλις 25 ημέρες πριν από την αίτησή της, για να ρυθμίσει το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη δημόσια διοίκηση και στην τοπική αυτοδιοίκηση, και υπογραφόταν απ’ όλο σχεδόν το υπουργικό συμβούλιο.

Το άρθρο 18 ρυθμίζει μεταβατικές διατάξεις και στην παράγραφο 2 υπάρχει η εξής πρόβλεψη: «Τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, οι οποίοι κατά τις 2.12.2016 είναι αποσπασμένοι, με γενικές ή ειδικές διατάξεις, σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ., επιτρέπεται να μεταταχθούν με αίτησή τους στην υπηρεσία όπου είναι αποσπασμένοι, μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας υποδοχής, εφόσον αυτό υφίσταται. Η αίτηση υποβάλλεται έως τις 15.3.2017 και η μετάταξη γίνεται με απόφαση των οικείων υπουργών».

Η κ. Μπαζιάνα ενέπιπτε στις προβλέψεις της ρύθμισης, διότι ήταν τακτικός υπάλληλος δημόσιας υπηρεσίας και συγκεκριμένα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αποσπασμένη στο ΕΜΠ, στον φορέα δηλαδή όπου υπέβαλε την αίτηση να μεταταγεί.

Τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για μετάταξη την προέβλεπε ο ίδιος νόμος στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6, στο οποίο ο απαραίτητος χρόνος παραμονής σε μία θέση μετά από μετάταξη για την υποβολή αίτησης για νέα μετάταξη περιορίστηκε σε δύο χρόνια, από πέντε που ήταν μέχρι τότε. Έτσι, η κ. Μπαζιάνα μετατάχθηκε δύο φορές σε τέσσερα χρόνια. Το 2013 από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια και το 2017 από την πρωτοβάθμια στο ΕΜΠ, όπου, όπως προκύπτει από το βιογραφικό της, όπως είναι αναρτημένο στον ιστότοπο του ΕΜΠ, «από το 2014 εργάζεται στη ΣΗΜΜΥ ως αποσπασμένο προσωπικό».

Η οδύσσεια μιας αποσπασμένης

Η κ. Μπαζιάνα στην προαναφερθείσα απάντησή της στην εφημερίδα «Δημοκρατία» γράφει ότι υπηρετεί «ως εργαστηριακό εκπαιδευτικό προσωπικό στο ΕΜΠ από το σχολικό έτος 2013-2014, με υπηρεσιακή απόσπαση ενός σχολικού έτους κάθε φορά, με βάση το επιστημονικό βιογραφικό» της, ενώ αποδίδει την αίτησή της, που είχε υποβάλει το 2013 «μαζί με χιλιάδες εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων» για μετάταξη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση από τη δευτεροβάθμια, στον «φόβο της διαθεσιμότητας». Όταν δηλαδή ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Το δημοσίευμα του Αυγούστου του 2016 δεν ήταν το πρώτο της εφημερίδας για την κ. Μπαζιάνα, καθώς είχε προηγηθεί δημοσίευμα της 10ης Οκτωβρίου 2014, στο οποίο αναφερόταν ότι οι αποσπάσεις της στο ΕΜΠ έγιναν «σύμφωνα με δύο αποφάσεις, η πρώτη του Φεβρουαρίου του 2014 (για το σχολικό έτος 2013-2014) που υπογράφει ο τότε υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος και η δεύτερη του προηγούμενου μήνα (για το σχολικό έτος 2014-2015) με υπογραφή του νυν υπουργού Ανδρέα Λοβέρδου. Είναι η μοναδική εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που παίρνει απόσπαση στο Πολυτεχνείο της Αθήνας και ειδικότερα στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Οι αιτήσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν πολύ περισσότερες, αλλά στην τελική επιλογή, ως εκ θαύματος, υπερίσχυσε η σύντροφος του κ. Τσίπρα».

Πρακτικά, η κ. Μπαζιάνα έγινε τον Απρίλιο του 2018 ειδικό διδακτικό προσωπικό χωρίς να κριθεί για το βιογραφικό της και κάνοντας χρήση των προβλέψεων δύο νόμων, που ψήφισαν οι κυβερνήσεις του συζύγου της.

Στο μεταξύ, βέβαια, ενώ ήταν αποσπασμένη στο ΕΜΠ, το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 δίδαξε ως έκτακτο διδακτικό προσωπικό στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το 2017-2018 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά, ενώ από το 2017 είναι επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Πεκίνου, Κίνα (Beijing University of Post and Telecommunications).

«Μπορεί να της χρειάζεται ως διδακτική εμπειρία για την άνοδο στις ακαδημαϊκές βαθμίδες στο ΕΜΠ» σχολίασε έμπειρος πανεπιστημιακός, ο οποίος υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση αποπειράθηκε να δώσει τη δυνατότητα στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο δεν έχει διδακτικές αρμοδιότητες, να εντάσσεται στις βαθμίδες, αλλά συνάντησε την αντίδραση των πανεπιστημιακών. Ουδείς είναι βέβαιος ότι δεν θα το αποπειραθεί ξανά.