Νέο, τριπλό χτύπημα στην χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια! - Free Sunday
Νέο, τριπλό χτύπημα στην χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια!

Νέο, τριπλό χτύπημα στην χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια!

Ο όμιλος Chiesi ανακοίνωσε τη δημοσίευση της μελέτης TRIBUTE στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό «The Lancet» σύμφωνα με την οποία, ένας νέος τριπλός εισπνεόμενος συνδυασμός έρχεται να ενισχύσει τη φαρέτρα ενάντια στην χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Lancet συνέκρινε το μικροσωματιδιακό τριπλό συνδυασμό μπεκλομεθαζόνης/φορμοτερόλης/γλυκοπυρρονίου* 87/5/9 mcg με το συνδυασμό ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου** 110/50 mcg, στη μείωση των μέτριων έως σοβαρών παροξύνσεων της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας. Επιπλέον της επίτευξης του πρωτεύοντος καταληκτικού σημείου (ανωτερότητα), τα ευρήματα της μελέτης κατέδειξαν την υπεροχή του μικροσωματιδιακού τριπλού συνδυασμού της Chiesi έναντι του συνδυασμού ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου στις παραμέτρους της πνευμονικής λειτουργίας και της ποιότητας ζωής. Η θεραπεία με τον μικροσωματιδιακό τριπλό συνδυασμό της Chiesi εμφάνισε παρόμοιο προφίλ ασφάλειας σε σύγκριση με το συνδυασμό ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου.

* εισπνεόμενο κορτικοστεροειδές/β2-αδρενεργικός διεγέρτης μακράς δράσης/μουσκαρινικός ανταγωνιστής

**β2-αδρενεργικός διεγέρτης μακράς δράσης/μουσκαρινικός ανταγωνιστής

Στη μελέτη TRIBUTE το κύριο καταληκτικό σημείο επετεύχθη, με μία σημαντική μείωση 15% στο ποσοστό των μέτριων έως σοβαρών παροξύνσεων με το μικροσωματιδιακό τριπλό συνδυασμό έναντι του συνδυασμού ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου (μίας αποτελεσματικής και ευρέως χρησιμοποιούμενης αγωγής για τη ΧΑΠ). Επιπλέον και προς υποστήριξη του αποτελέσματος του κύριου καταληκτικού σημείου, ο μικροσωματιδιακός τριπλός συνδυασμός υπερείχε του συνδυασμού ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου, στα αποτελέσματα της πνευμονικής λειτουργίας και της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητα ζωής (St.George Respiratory Questionnaire).

Τα δεδομένα αυτά θα παρουσιαστούν και στο Ετήσιο Συνέδριο του 2018 της Αμερικανικής Θωρακικής Εταιρείας (ATS) στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ.

 Λίγα λόγια για το νέο τριπλό συνδυασμό

Ο μικροσωματιδιακός τριπλός συνδυασμός της Chiesi, σε δοσιμετρική συσκευή εισπνοής υπό πίεση, είναι ένας τριπλός συνδυασμός σταθερής δόσης ICS/LABA/LAMA χορήγησης δις ημερησίως και είναι εγκεκριμένος από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ως «θεραπεία συντήρησης σε ενήλικες ασθενείς με μέτρια έως βαριά χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), οι οποίοι δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς με συνδυασμό εισπνεόμενου κορτικοστεροειδούς και β2-διεγέρτη μακράς δράσης για την επίδραση στον έλεγχο των συμπτωμάτων και την πρόληψη των παροξύνσεων