Πρακτικά Συνεδρίου «Ελληνο-Βρετανικές σχέσεις: πτυχές της πρόσφατης ιστορίας τους» - Free Sunday
Πρακτικά Συνεδρίου «Ελληνο-Βρετανικές σχέσεις: πτυχές της πρόσφατης ιστορίας τους»

Πρακτικά Συνεδρίου «Ελληνο-Βρετανικές σχέσεις: πτυχές της πρόσφατης ιστορίας τους»

Η έκδοση περιλαμβάνει τις ομιλίες που εκφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου «Ελληνο-Βρετανικές σχέσεις: πτυχές της πρόσφατης ιστορίας τους / British-Greek relations: Aspects of Their Recent History», το οποίο διοργανώθηκε από το Ίδρυμα της Βουλής σε συνεργασία με τη Βρετανική Πρεσβεία στην Ελλάδα στις 2 και 3 Νοεμβρίου 2012.

Πρόλογος: Παύλος Σούρλας – John Kittmer 
Τιμή: 12 €
Διάθεση Εκδόσεων  Ιδρύματος της Βουλής:

Μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος/e-shop από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος http://foundation.parliament.gr/ και από τους ακόλουθους εκδοτικούς οίκους/βιβλιοπωλεία:

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων 
για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία 

Βασ. Σοφίας 11, 106 71 Αθήνα 

Τηλ.: 210 3692272, 210 3692430

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης

Αμερικής 13, 106 72 Αθήνα 

Τηλ.: 210 3614143

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης

Τσιμισκή 11, 546 24 Θεσσαλονίκη 

Τηλ.: 2310 288036


ΕΚΔΟΣΕΙΣ  του ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΖΑΛΟΓΓΟΥ 9, 106 78 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 210 38 00 520

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Σπύρος Μαρίνης και ΣΙΑ Ο.Ε.
Σόλωνος 76

Τηλ : 210 364 8170, 210 364 8197