Σημαντικά δεδομένα από Έλληνες ασθενείς για την αντιμετώπιση της ψωρίασης - Free Sunday
Σημαντικά δεδομένα από Έλληνες ασθενείς για την αντιμετώπιση της ψωρίασης
Τα αποτελέσματα από την πρώτη πανελλήνια πολυκεντρική μελέτη της GENESIS Pharma για την απρεμιλάστη επιβεβαιώνουν τη θεραπευτική αξία του φαρμάκου σε ασθενείς της καθημερινής κλινικής πράξης με μέτρια ψωρίαση

Σημαντικά δεδομένα από Έλληνες ασθενείς για την αντιμετώπιση της ψωρίασης

Η ψωρίαση είναι ένα χρόνιο μη μεταδοτικό νόσημα που εμφανίζεται με ένα αποτύπωμα που μπορεί να μοιάζει με μια συστάδα ασημόασπρων φολίδων ή με έναν έντονο ερεθισμό με κόκκινο χρώμα σε διάφορα σημεία του σώματος ή ακόμη και σε όλο το σώμα κατά τις μέρες της έξαρσης. Είναι μια χρόνια δερματίτιδα που οι ασθενείς μπορεί να δουν για πρώτη φορά στην ηλικία των 20-30 ετών ή και αργότερα, αλλά την είχαν πάντα και απλώς δεν είχε εκδηλωθεί. Η νόσος παρουσιάζει εξάρσεις και υφέσεις και πολλές φορές εξαφανίζεται μόνη της για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Υπολογίζεται ότι περίπου 125 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πάσχουν από ψωρίαση και εκτιμάται ότι προσβάλλει περίπου το 2% των Ελλήνων, με το 80% να πάσχει από ήπια-μέτρια ψωρίαση. Οι βλάβες της νόσου συχνά μπορούν να ανιχνευθούν σε περιοχές κοντά στις αρθρώσεις, όπως οι αγκώνες και τα γόνατα, αλλά μπορούν να εμφανιστούν και στο τριχωτό της κεφαλής. Η ψωρίαση των ονύχων προσβάλλει έως και το 50% των ατόμων με ψωρίαση και έως και το 90% των ατόμων που πάσχουν από ψωριασική αρθρίτιδα. Έως και το 84% των ατόμων με ψωρίαση παρουσιάζει κνησμό, ενώ περισσότεροι από το 1/3 των ασθενών πρακτικά αναφέρουν τον κνησμό ως τον πλέον επιβαρυντικό παράγοντα της νόσου τους.

Το 75% των ατόμων που πάσχουν από ψωρίαση πιστεύει ότι αυτή έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής του, ενώ το 83% καλύπτει ενεργά τα ορατά σημεία της νόσου.

Τα αποτελέσματα από την ενδιάμεση ανάλυση της μελέτης APRAISAL κατέδειξαν πως η απρεμιλάστη αποτελεί μια αξιόπιστη θεραπευτική επιλογή στην αντιμετώπιση της μέτριας κατά πλάκας ψωρίασης, καθώς βελτίωσε σημαντικά τόσο τους κλινικούς δείκτες αξιολόγησης της νόσου όσο και τους δείκτες για την ποιότητα ζωής των ασθενών. Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν πρόσφατα, στο 15o Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, και αποτελούν τα πρώτα ελληνικά δεδομένα καθημερινής κλινικής εμπειρίας που παρουσιάζονται για το φάρμακο, το οποίο λαμβάνεται από το στόμα.

Η ενδιάμεση αυτή ανάλυση συμπεριέλαβε 100 ασθενείς από 18 δερματολογικά κέντρα, που είχαν κατά κανόνα μέτριας βαρύτητας ψωρίαση και έλαβαν έως και έξι μήνες θεραπεία με απρεμιλάστη.

Το κύριο καταληκτικό σημείο της μελέτης ήταν η επίτευξη βαθμολογίας ≤ 5 στον Δερματολογικό Δείκτη Ποιότητας Ζωής (DLQI) στους έξι μήνες θεραπείας με απρεμιλάστη, που αντιστοιχεί σε χαμηλή έως καμία επίδραση της νόσου στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Η εξάμηνη θεραπεία με απρεμιλάστη είχε ως αποτέλεσμα την επίτευξη του παραπάνω στόχου στο 63% των ασθενών.

Επίσης, η βελτίωση στην ποιότητα ζωής των παραπάνω ασθενών διαπιστώθηκε πολύ γρήγορα, αφού από τις έξι κιόλας πρώτες εβδομάδες θεραπείας με απρεμιλάστη το 35% των ασθενών πέτυχε τη ζητούμενη βαθμολογία, ενώ 9 στους 10 ασθενείς αποκόμισαν συνολικό κλινικό όφελος.

Η απρεμιλάστη οδήγησε σε σημαντική κλινική βελτίωση ως προς τη βαρύτητα της νόσου, την ψωρίαση του τριχωτού της κεφαλής, των ονύχων και των παλαμών-πελμάτων μετά από έξι μήνες θεραπείας, σύμφωνα με την κλινική αξιολόγηση από τον θεράποντα ιατρό.

Αναφορικά με τις δύσκολες εντοπίσεις της ψωρίασης, πριν από την έναρξη της θεραπείας με απρεμιλάστη το 77,6% των ασθενών είχε μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση τριχωτού κεφαλής με βαθμολογία ≥1 στη Σφαιρική Αξιολόγηση του Τριχωτού της Κεφαλής από τον Ιατρό (ScPGA), ωστόσο στους έξι μήνες επιτεύχθηκε βαθμολογία 0 (καθαρό) ή 1 (σχεδόν καθαρό) στην κλίμακα ScPGA από το 50% των ατόμων με ψωρίαση τριχωτού κεφαλής.

Τα δεδομένα κατέδειξαν επίσης ότι το 64,9% των ασθενών επέδειξε σημαντική βελτίωση της ψωρίασης ονύχων στους έξι μήνες, όπως εκφράστηκε με τη βελτίωση στις βαθμολογίες του Δείκτη Βαρύτητας Ψωρίασης Ονύχων (NAPSI50). Μεταξύ των ασθενών με εκδήλωση παλαμοπελματιαίας ψωρίασης, το 51,7% των ασθενών ήταν ελεύθεροι ή σχεδόν ελεύθεροι από συμπτώματα μετά από έξι μήνες θεραπείας με απρεμιλάστη, όπως αξιολογήθηκε με τη χρήση του Δείκτη Σφαιρικής Αξιολόγησης της Παλαμοπελματιαίας Ψωρίασης από τον Ιατρό (PPPGA).

Ο καθηγητής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας Δημήτριος Ιωαννίδης, μέλος της επιστημονικής συντονιστικής επιτροπής της μελέτης APRAISAL, ανέφερε σχετικά: «Τα αποτελέσματα της μελέτης APRAISAL είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της απρεμιλάστης στην καθημερινή κλινική πρακτική και στον ελληνικό πληθυσμό. Επιπλέον, είναι αξιοσημείωτο ότι η μελέτη, εκτός από την κλινική αξιολόγηση των ιατρών, λαμβάνει υπόψη και την αξιολόγηση των ίδιων των ασθενών για τη θεραπεία τους, μέσω πολλαπλών ερωτηματολογίων, συνθέτοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη συγκεκριμένη θεραπεία. Η απρεμιλάστη φαίνεται να αποτελεί ένα αποτελεσματικό και ασφαλές φάρμακο από του στόματος, χωρίς να απαιτούνται εξετάσεις κατά τη διάρκεια χορήγησής της».

Ο γενικός διευθυντής Αιματολογίας-Ογκολογίας & Φλεγμονωδών Νόσων της GENESIS Pharma, Νίκος Γκολφάκης, επισήμανε ότι «η συγκεκριμένη μελέτη είναι η πρώτη πανελλήνια καταγραφή για την απρεμιλάστη, μια θεραπεία που έχουν λάβει περισσότεροι από 425.000 ασθενείς σε όλο τον κόσμο από την έγκρισή της έως σήμερα. Με δεδομένο ότι η ψωρίαση είναι μια νόσος που επηρεάζει χιλιάδες Έλληνες ασθενείς και έχει πολύπλευρη, μακροχρόνια επίδραση στον οργανισμό και στην καθημερινότητα τους ήταν πολύ σημαντικό να αναπτυχθούν επίσημα τοπικά δεδομένα από την καθημερινή κλινική εμπειρία σε όλα τα επίπεδα αξιολόγησης, τόσο στις κλινικές εκφάνσεις όσο και στην ποιότητα ζωής των ασθενών».